logo debieb

Sinds 2012 krijgen we mede dankzij onderzoeken onder ons digitale klantenpanel een beeld van wat er bij onze klanten en leden leeft. De onderzoeken van het het BiebPanel hebben verschillende (voor ons interessante) onderwerpen en dankzij de input van het BiebPanel kunnen wij onze producten en dienstverlening nog beter afstemmen op uw behoeften. 
De Bieb waardeert de deelname van de leden van het BiebPanel zeer en brengt u dan ook graag op de hoogte van de uitkomsten van de verschillende onderzoeken!

2018 | 2. Maatschappelijke waarde

Dit BiebPanelonderzoek, een herhaling van het onderzoek in 2015, laat zien hoe panelleden de waarde van de bibliotheek zien, zowel voor henzelf als voor de maatschappij.
Panelleden, bedankt voor uw bijdrage!

Lees meer

2018 | 1. Klanttevredenheid

Met dit onderzoek geven we antwoord op de vraag hoe tevreden onze BiebPanelleden zijn over De Bieb. Bedankt voor uw bijdrage!

Lees meer

2017 | 2. Customer Journey reserveren en verlengen

In dit onderzoek staan twee klantreizen, oftewel Customer Journeys, centraal: het reserveren en verlengen van boeken. Hartelijk dank weer voor uw input!

Lees meer

2017 | 1. Betrokkenheid bij De Bieb

In dit onderzoek werd gekeken naar de betrokkenheid van de Panelleden bij De Bieb. In hoeverre willen de Panelleden zich inzetten voor De Bieb in de vorm van geld of tijd?
Panelleden, bedankt voor uw bijdrage!

Lees meer

2017 | Flitspeiling 1. Belastingspreekuren

Wij danken de panelleden hartelijk voor hun bijdrage aan de flitspeiling over belastingspreekuren in De Bieb.

Lees meer

2016 | 4. Personeel van De Bieb

Wij danken de panelleden hartelijk voor hun bijdrage aan het onderzoek naar de medewerkers van De Bieb.

Lees meer

2016 | 3. De toekomst van De Bieb

De panelleden gaven in dit onderzoek aan hoe zij de toekomst van De Bieb zien. Panelleden, bedankt voor uw bijdrage!

Lees meer

2016 | 2. Collectie en Informatiefunctie

In dit onderzoek werd gekeken naar de collectie en informatiefunctie van De Bieb. Panelleden, bedankt voor uw bijdrage!

Lees meer

2016 | 1. Algemene tevredenheid

Wij danken de panelleden hartelijk voor hun bijdrage aan het onderzoek naar de algemene tevredenheid over De Bieb.

Lees meer

2015 | 4. Activiteiten en Samenwerkingspartners

Dit onderzoek had als onderwerp 'Activiteiten en Samenwerkingspartners' en we bedanken onze panelleden weer hartelijk voor hun bijdrage. 

Lees meer

2015 | 3. Communicatie van De Bieb

In dit BiebPanel onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden van De Bieb voor de Zaanstreek de informatievoorziening van de bibliotheek beoordelen en hoe deze kan worden geoptimaliseerd. 

Lees meer

2015 | 2. Ontmoeting en verblijf

In dit BiebPanel onderzoek zijn het belang, de tevredenheid en de behoeften ten aanzien van de ontmoetings- en verblijfsfunctie van De Bieb voor de Zaanstreek onderzocht.

Lees meer

2015 | 1. Campagne NL Leest

Dit onderzoek had als onderwerp 'Campagne Nederland Leest' en we bedanken onze panelleden weer hartelijk voor hun bijdrage.

Lees meer

2014 | 3. Digitale dienstverlening

De panelleden gaven in dit onderzoek hun mening over de digtale diensten van De Bieb.

Lees meer

2014 | 2. Vindbaarheid en presentatie

Wij danken de panelleden hartelijk voor hun bijdrage aan het onderzoek naar de vindbaarheid en presentatie van onze collectie.

Lees meer

2014 | 1. Tarieven en leenvoorwaarden

De panelleden gaven tijdens dit onderzoek hun mening over onze tarieven en leenvoorwaarden.

Lees meer

2013 | 4. Imago van De Bieb

De Bieb voor de Zaanstreek heeft tijdens het BiebPanel onderzoek naar het imago van de bibliotheek onder leden en niet-leden, een respons van 58% gerealiseerd. 

Lees meer