logo debieb

De panelleden gaven in dit onderzoek aan hoe zij de toekomst van De Bieb zien. Panelleden, bedankt voor uw bijdrage!

1. Wat moet De Bieb over 10 jaar aanbieden voor leden zodat ze er gebruik van blijven maken?

De leden van BiebPanel in de Zaanstreek geven aan dat ze over 10 jaar nog steeds een bibliotheek willen waarin boeken centraal staan. Veel panelleden zeggen specifiek dat ze hechten aan (een breed en actueel aanbod van) papieren boeken, maar ook een ruimer en actueler aanbod van e-books is voor veel leden een voorwaarde om in de toekomst gebruik te blijven maken van de bibliotheek.

Conform wat we landelijk zien, loopt ook bij De Bieb het aantal uitleningen aan volwassen leden al zeker vijf jaar fors terug. Hoewel het totale aantal uitleningen ruim 25% gedaald is, ligt dit percentage eigenlijk voor volwassenen nog hoger. Dit omdat het aantal uitleningen bij de jeugd gestegen is. In 5 jaar tijd is het aantal uitleningen bij volwassenen met bijna 40% gedaald. Dat betekent dat als wij dezelfde collectie houden er te veel titels in de kast blijven staan die nooit worden geleend. Zolang deze trend zich voorzet zullen wij dan ook over tien jaar een hele bescheiden fysieke collectie hebben voor volwassenen. Er is dus een duidelijk verschil tussen de mensen die De Bieb intensief gebruiken en deelnemen aan het klantenpanel én tussen het deel van de volwassen Zaanse bevolking die De Bieb niet meer relevant vindt.

Via het landelijke platform kunnen leden van De Bieb sinds 2008 e-books lenen. De collectie is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 12.000 titels. De beheerder van het platform, Koninklijke Bibliotheek (KB), is voortdurend bezig met uitbreiding van de collectie.

In het verlengde daarvan pleiten panelleden ook voor het behoud van de bibliotheek in haar huidige vorm, waarbij wel aandacht is voor de toepassing van nieuwe technologische, vooral digitale ontwikkelingen. Digitale diensten worden relatief vaak door leden genoemd als iets wat de bibliotheek moet (gaan) bieden. Veel panelleden hebben ook bepaalde wensen ten aanzien van de fysieke ruimte. Men noemt in dat kader onder andere rustige plekken zoals lees- en werkplekken, sociale ontmoetingsplekken alsmede specifieke wensen over de ruimte zoals multifunctioneel, ruim, laagdrempelig, e.d. 

Onze pay-off 'Zoveel méér dan boeken alleen!' is meer dan ooit van toepassing op De Bieb en blijft dit ook in de toekomst. We hebben een collectie met boeken en andere artikelen maar bieden daarnaast heel veel andere diensten en mogelijkheden: De Bieb op School, spreekuren, trainingen, cursussen en andere activiteiten die wij aanbieden zijn gericht op de jeugd en jongeren, laaggeletterden, volwassenen die buiten het arbeidsproces staan en mensen die digitaal minder vaardig zijn.
Dit jaar komen er meer zitjes in De Bieb Zaandam en Krommenie.

2. Relevantie van de bibliotheek

De relevantie van de bibliotheek voor panelleden ligt ook in de toekomst in de leen- en leesfunctie. Ook zeggen veel panelleden over 10 jaar belangstelling te hebben voor allerlei cursussen op het gebied van hobby’s, studie of werk; alsmede voor digitale informatiebronnen.

Cursussen die De Bieb aanbiedt richten zich op basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen, loopbaan en digitale vaardigheden. Deze bieden wij aan voor laaggeletterden, volwassenen die buiten het arbeidsproces staan, mensen die digitaal minder vaardig zijn en senioren. Voor cursussen op het gebied van hobby's, vreemde talen, kunst en geschiedenis heeft De Bieb samen met FluXus de Volksuniversiteit Zaanstreek opgezet.

U kunt nu al via De Bieb eenvoudig en gratis gebruik maken van vele digitale informatiebronnen/databanken. Op www.debieb.nl/digitale-bronnen vindt u een compleet overzicht en ziet u welke bronnen u thuis kunt raadplegen en/of in een vestiging van De Bieb. De komende tijd breiden we het aanbod steeds verder uit met onder andere een digitaal oefenprogramma voor theorie Rijbewijs. In De Bieb kan dan geoefend worden met proefexamens voor bromfiets, motor en auto. 

Ongeveer 60% van de panelleden geeft aan interesse te hebben voor de maatschappelijke functie van de bibliotheek in de zin van hulp bij het invullen van formulieren, juridisch en financieel advies en gemeentelijke diensten. Ook voor de nieuwere zaken als een repair-café (repareerbijeenkomsten), het uitproberen en gebruiken van nieuwe gadgets, het gebruik van oefenruimtes en een uitleencentrum (het delen van allerlei zaken) bestaat redelijk wat belangstelling, namelijk bij ruim 40% van de panelleden. Verder geeft een redelijke grote groep aan interesse te hebben voor de sociale functie in de zin van mensen ontmoeten (64%) en kennis en ervaringen delen (49%).

Wij kunnen onze maatschappelijke functie dankzij de inzet van vele vrijwiligers al enige tijd vervullen. Op dit moment bieden we onder andere hulp bij het gebruik van de digitale overheid, laaggeletterdheid en verbeteren van (digitale) basisvaardigheden. We bekijken voortduren of er mogelijkheden zijn om deze diensten uit te breiden. Zo gaan we in de loop van 2017 door het aanbieden van faciliteiten, ondersteuning bieden bij het doen van belastingaangifte en aanvragen van toeslagen. Als we naar het Cultuurhuis verhuizen met de vestiging in Zaandam komen er oefenruimtes beschikbaar.

3. Bibliotheekconcepten in de toekomst

Biebpanelleden kregen enkele voorbeelden voorgelegd van hoe de bibliotheek er in de toekomst kan uitzien. De panelleden voelen zich het meest aangetrokken tot een bibliotheek die zich in de toekomst richt op ‘lezen en informatie’ en op ‘persoonlijke ontwikkeling’, dus de klassieke functies van de bibliotheek. Maar ook bibliotheekconcepten die zich focussen op op ‘jeugd en onderwijs’ en ‘ontmoeting en verblijf’ (70%) en ‘participatie en zelfredzaamheid’ (66%) spreken veel leden aan. De nieuwere concepten die zich richten op ‘(digitale) communityvorming’ en ‘wetenschap en techniek’ zijn voor 50% van de panelleden aantrekkelijk. Vooral mannen voelen zich, vaker dan vrouwen, aangetrokken tot een toekomstconcept dat zich richt op ‘wetenschap en techniek’.

Wij zullen ons voortdurende richten op nieuwe concepten.

4. Participatie van leden

Als het gaat om participatie van panelleden in De Bieb dan zegt 60% dat ze wel op een bepaalde manier actief willen zijn in De Bieb. Bij panelleden tot 65 jaar en lager opgeleide leden ligt dat aandeel lager. Panelleden zien dan vooral een rol voor zichzelf via het geven van workshops of lezingen, over allerlei onderwerpen. Men noemt ook een leesclub als manier waarop men mogelijk actief zou zijn in De Bieb. Ook voorlezen, taallessen, hulp bij het invullen van formulieren en dergelijke worden regelmatig genoemd. 

We zijn ontzettend blij te horen dat zoveel panelleden op een bepaalde manier actief willen zijn in De Bieb! Wij maken al jaren met veel plezier gebruik van vrijwilligers voor meerdere projecten/diensten en we zijn altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die bijvoorbeeld aan de slag willen als TaalCoach, voorlezer, docent voor de cursus ‘Werken met de digitale overheid'. U leest alles over onze vrijwilligersfuncties en ons beleid op debieb.nl/vrijwilligers.