logo debieb

Wij danken de panelleden hartelijk voor hun bijdrage aan het onderzoek naar de medewerkers van De Bieb.

Ruim 80% van de Panelleden heeft weleens contact met medewerkers tijdens hun bibliotheekbezoek. Het contact gaat dan vooral over de vindbaarheid van artikelen. Circa 30% van de Panelleden noemt spontaan een moment waarop de medewerkers hen positief verrasten. 25% geeft aan weleens teleurgesteld te zijn in de medewerkers, waarbij men dan vooral klantonvriendelijkheid noemt. Panelleden die aangeven geen contact te hebben met medewerkers tijdens hun bibliotheekbezoek, geven in de meeste gevallen aan daar geen behoefte aan te hebben omdat zij hun weg in De Bieb zelf kunnen vinden. Daarnaast geeft een deel van deze leden aan dat dat komt omdat zij De Bieb vooral bezoeken tijdens selfservice/onbemande uren.

Tevredenheid over medewerkers

Circa 80% van de Panelleden is (zeer) tevreden over de medewerkers. Men is vooral positief over de vriendelijkheid, deskundigheid en het meedenken met de klant door medewerkers. Panelleden zijn, net als in 2013, het minst tevreden over het aspect zelf het initiatief nemen om de bezoekers te helpen. Hoe typeren leden de ‘ideale’ bibliotheekmedewerker? De meest genoemde kernwoorden zijn: vriendelijk, deskundig, behulpzaam, betrokken en beschikbaar. Panelleden vinden in grote mate dat hun eigen bibliotheekmedewerkers aan deze kernwoorden voldoen.
De aspecten die de meeste invloed hebben op de algemene tevredenheid over de medewerkers zijn: vriendelijkheid, deskundigheid en het meedenken met de klant. Over deze aspecten zijn de Zaanse Panelleden positief. Ook uit de open antwoorden blijkt dat deze aspecten zeer gewaardeerd worden door de Panelleden.
Panelleden van De Bieb zijn over de volgende aspecten van medewerkers minder tevreden: zij vinden de medewerkers minder vaak beschikbaar, enthousiast, herkenbaar, bij de tijd, communicatief vaardig en vriendelijk. 
Het beeld van wat Panelleden belangrijk vinden wordt bevestigd wanneer leden spontaan kernwoorden noemen waaraan een ‘ideale’ bibliotheekmedewerker zou moeten voldoen. De meest genoemde kernwoorden zijn dan: vriendelijk, deskundig en daarnaast behulpzaam, betrokken en beschikbaar. Op de vraag in hoeverre hun eigen bibliotheekmedewerkers aan deze kernwoorden voldoen geven Panelleden in grote mate aan dat dit het geval is.
Paneleden zijn, net als in 2013, het minst tevreden over de medewerkers wanneer het gaat om het zelf het initiatief nemen om bezoekers te helpen. Panelleden geven aan het zeer te waarderen wanneer medewerkers hen spontaan op weg helpen tijdens een bezoek aan De Bieb. 
Wij laten onze medewerkers natuurlijk weten dat de Panelleden over het algemeen zeer tevreden over hen zijn! Daarnaast is één van de aandachtspunten waar wij zeker mee aan de slag gaan, naast klantvriendelijkheid en communicatie, het zelf initiatief nemen door medewerkers om bezoekers te helpen.

Aanwezigheid medewerkers

Panelleden vinden het minder belangrijk dat er altijd een medewerker aanwezig is in De Bieb, wellicht omdat men al gewend is aan selfservice/onbemande uren. Circa 60% van de Panelleden in de Zaanstreek staat positief tegenover het idee van onbemande uren, in ruil voor ruimere openingstijden. Het merendeel van de Panelleden vindt het aantal beschikbare medewerkers in De Bieb precies goed; een kwart vindt dit aantal te weinig.

Selfservice-uren

Ongeveer 60% van de Panelleden van De Bieb (die weleens een vestiging met selfservice-uren bezoeken) is positief over de onbemande uren, de rest is vooral neutraal. Een meerderheid van hen, 60%, houdt met het bezoeken van een vestiging van De Bieb geen rekening met bemande of selfservice uren; 10% bezoekt De Bieb alleen tijdens bemande uren.