logo debieb

Wij danken de panelleden hartelijk voor hun bijdrage aan de flitspeiling over belastingspreekuren in De Bieb.

In 2016 sloot de Koninklijke Bibliotheek een convenant met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid. Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte.

Kennis aanbod belastingspreekuren 

4% van het Zaanse BiebPanel denkt dat ze bij de bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte.

Passendheid bij De Bieb

56% van de Paneleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van De Bieb. In de open vraag zien we een aantal keer terugkomen dat Panelleden hulp bij belastingaangifte door de bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.
Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (39%) bij De Bieb, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke. 

Gebruik belastingspreekuren 

73% van de Zaanse Biebpanelleden zou een buurman of buurvrouw die moeite heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de De Bieb. Onder de panelleden is de interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 80% heeft geen interesse, 9% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet. 

Bekendheid campagne 

Hoe zichtbaar is de campagne ter ondersteuning van de dienstverlening op het gebied de e-overheid geweest? Circa 10% heeft één van de getoonde posters of vergelijkbare posters gezien in de bibliotheek. Frequente bezoekers geven vaker aan iets gezien te hebben dan minder frequente bezoekers. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we naar voren komen dat panelleden die de bibliotheek in de afgelopen weken niet hebben bezocht daarom de posters niet hebben kunnen zien. Ook geven enkele panelleden aan dat ze met een gericht doel naar de bibliotheek komen en daarom geen oog hebben voor dergelijke uitingen. 

WIj bieden sinds enige tijd in de Zaanstreek verschillende diensten aan voor hulp bij communicatie met de (lokale) overheid. Zo kunt u een cursus volgen voor het aanmaken en gebruiken van uw DigiD en de websites van de overheid. Wekelijks kunt u in De Bieb Zaandam en De Bieb Krommenie met uw vragen over MijnOverheid terecht bij het gratis inloopspreekuur voor MijnOverheidDaarnaast werken we nauw samen met de Sociale Wijkteams die allerlei diensten aanbieden.

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor het faciliteren van het doen van uw aangifte. Zodra dit gerealiseerd is leest u dit op onze site, Twitter en Facebook.