logo debieb

In dit BiebPanel onderzoek zijn het belang, de tevredenheid en de behoeften ten aanzien van de ontmoetings- en verblijfsfunctie van De Bieb voor de Zaanstreek onderzocht.

Ontmoeting en verblijf 

Voor panelleden blijft het lenen van artikelen de belangrijkste reden om naar de bibliotheek te komen, 99% vindt dit (zeer) belangrijk. Van de ontmoetings- en verblijfsfunctie hechten ze meer belang aan verblijf dan aan ontmoeting. Vragen kunnen stellen aan de bibliotheekmedewerkers vindt 85% van de panelleden belangrijk. Ook rondsnuffelen (83%) en boeken / tijdschriften / kranten ter plekke lezen of inzien (74%) vind men (zeer) belangrijk. Verbeterpunten zien panelleden vooral in comfortabeler meubilair, een aantrekkelijkere presentatie van de collectie, betere horecagelegenheden en het organiseren van meer activiteiten. 

Voor panelleden van De Bieb voor de Zaanstreek blijft het lenen van artikelen de belangrijkste reden om naar de bibliotheek te komen. Van de ontmoetings- en verblijfsfunctie hechten ze meer belang aan verblijf dan aan ontmoeting. Vooral belangrijk zijn: 

  • Vragen kunnen stellen aan de bibliotheekmedewerkers (vooral voor vrouwen)
  • Rondsnuffelen (vooral voor vrouwen en leden tot 65 jaar)
  • Boeken, tijdschriften en kranten ter plekke lezen of inzien (vooral voor leden tot 65 jaar, boeken inzien vooral voor vrouwen) 

Over deze aspecten zijn de panelleden over het algemeen tevreden. De panelleden van De Bieb voor de Zaanstreek zijn minder tevreden over het kunnen stellen van vragen aan bibliotheekmedewerkers, het kunnen raadplegen van digitale bestanden, het kunnen bijwonen van activiteiten en het bijeenkomen in clubverband. Daarentegen zijn ze tevreden over het werken of studeren (zonder computer). 

De tevredenheid over de beschikbaarheid van de medewerkers is en blijft een belangrijk aspect. Wij blijven binnen de mogelijkheden die wij hebben streven naar verbetering op dit gebied. Realiteit is echter dat er steeds minder personeel beschikbaar is en dat De Bieb tijdens de onbemande uren alleen voor selfservice geopend is. Aan de hand van dit onderzoek en specifieke voorbeelden uit de praktijk kijken wij samen met de medewerkers hoe de houding en manier van optreden van de medewerkers verbeterd kan worden. Ook gaan we kijken hoe we de toegang tot digitale bestanden kunnen optimaliseren.

Sinds enige tijd hebben we een snellere internetverbinding in onze vestigingen, we verwachten dat dit zal zorgen voor een hogere klanttevredenheid onder de internetgebruikers.

Wij gaan niet meer activiteiten organiseren. In het verleden hebben we presentaties van een auteur over een nieuw boek georganiseerd. Dit is een relatief dure activiteit en er komen zonder uitzondering zeer weinig mensen op af. Ook recentere boekpresentaties van o.a. de winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs hebben we af moeten zeggen omdat er of te weinig aanmeldingen waren of er slechts een handvol bezoekers kwam.
Sinds de eerste golf bezuinigingen hebben we noch de mensen noch de middelen om activiteiten te organiseren en er is inmiddels weer bezuinigd op De Bieb. Als gevolg is ons personeelsbestand met 30% gekrompen, schaffen we minder artikelen aan en hebben we een versobering van onze dienstverlening doorgevoerd. Daarbij sloten we 13 juni een tweede vestiging: De Bieb Westzijderveld (Koog aan de Zaan). 
De activiteiten die wij organiseren zijn gericht op de jeugd en op kwetsbare groepen zoals senioren en volwassenen die buiten het arbeidsproces staan.
U leest alles over ons nieuwe beleid en de daarbijhorende activiteiten in 'Nieuwe kerntaken van De Bieb - Het beleid vanaf 2015'.