logo debieb

Dit onderzoek had als onderwerp 'Campagne Nederland Leest' en we bedanken onze panelleden weer hartelijk voor hun bijdrage.

Dit onderzoek bleek voor ons relatief weinig aanknopingspunten voor verbetering te bieden. Wij doen mee aan Nederland Leest en leden van De Bieb kunnen op vertoon van de Biebpas een gratis boekje ophalen. Dit is tijdens de actie op de site van De Bieb en Twitter te lezen.

De laatste jaren zien we dat het aantal boekjes dat opgehaald wordt steeds verder terugloopt. We kopen zeer scherp in en kunnen zo de middelen inzetten voor activiteiten die naar ons idee vele malen beter bijdragen aan leesbevordering in de Zaanstreek.

Met het oog op de bezuinigingen kiezen wij er bewust voor om onze middelen in te zetten op de kerntaken van De Bieb:

  • Leesbevordering voor jeugd en jongeren
  • Toegang bieden tot (digitale) informatie voor kwetsbare groepen, zoals senioren en volwassenen die buiten het arbeidsproces staan.

U leest meer over ons beleid in 'Nieuwe kerntaken van De Bieb'.