logo debieb

De panelleden gaven in dit onderzoek hun mening over de digtale diensten van De Bieb.

 De digitale diensten van de bibliotheek

De website is en blijft de bekendste digitale dienst van De Bieb. Maar liefst 91% van de panelleden van De Bieb is bekend met de website. In het BiebPanel-communicatieonderzoek van juni 2012 kwam de website ook naar voren als meest bekende digitale dienst.

Andere digitale diensten die een grote bekendheid genieten onder de Zaanse panelleden zijn: de mogelijkheid tot online verlengen (78%), de herinneringsmail (76%), het online reserveren van artikelen (73%) en de online catalogus (52%). Slechts een klein aantal panelleden geeft aan bekend te zijn met Twitter van de bibliotheek, de digitale prentenboeken en de Hema Academie.

Wordt naar verschillen tussen leeftijdsgroepen gekeken, dan blijkt dat panelleden van 65 jaar en ouder minder vaak bekend zijn met de website, de online catalogus, de apps en de E-portal van De Bieb voor de Zaanstreek. De bekendheid van de digitale nieuwsbrief is het hoogst onder de 55-65 jarigen. De bekendheid van de Hema Academie is het hoogst onder de panelleden van 35-55 jaar.
Circa 80% van de panelleden gebruikt wel eens de website van De Bieb voor de Zaanstreek. De website is hiermee niet alleen het bekendst, maar wordt ook het vaakst gebruikt. De herinneringsmail wordt door ruim 70% van de panelleden wel eens gebruikt. Tussen de 60% en 70% van de panelleden geeft aan wel eens online artikelen te verlengen of te reserveren. Circa 50% van de panelleden zoekt wel eens informatie in de online catalogus.

Tevredenheid digitale diensten 

Op de vraag hoe tevreden panelleden zijn over de digitale dienstverlening/informatievoorziening vanuit De Bieb voor de Zaanstreek, geeft ongeveer 75% aan (zeer) tevreden te zijn. Een reden waarom de panelleden (zeer) tevreden zijn over de digitale diensten, is omdat informatie makkelijk en snel gevonden kan worden, met name op de website, maar ook omdat ze de mogelijkheid tot het online verlengen en reserveren van artikelen prettig vinden en de herinneringsmail waarderen. Er zijn dan ook weinig panelleden die aangeven een digitale dienst te missen in het huidige aanbod, slechts 8%. De digitale diensten die door deze groep worden genoemd lopen uiteen van het verbeteren van de zoekfunctie in de online catalogus tot het uitbreiden van het aanbod e-books. Ook wil men graag afgeschreven boeken kunnen reserveren en kopen en meer inzicht verkrijgen in de wachttijd voor gereserveerd artikelen. 

Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een nieuwe gebruiksvriendelijkere versie van 'Mijn Bieb' en de catalogus. 
Het aanbod van de e-books via Bibliotheek.nl wordt nog steeds uitgebreid en via onze site informeren wij u voortdurend over de ontwikkelingen. 
Afgeschreven artikelen online te koop aanbieden hebben wij overwogen maar is helaas te kostbaar en arbeidsintensief gebleken. 
Een gereserveerd artikel dat aanwezig is in een van onze vestigingen kan al binnen twee werkdagen voor u klaar staan. Een artikel reserveren dat is uitgeleend kan natuurlijk ook. De wachttijd zal echter variëren en is afhankelijk van de leentermijn en het aantal reserveringen dat al gemaakt is.

Bekendheid en gebruik persoonlijke omgeving (Mijn Bieb)

Op de website kunnen leden inloggen op de persoonlijke omgeving ‘Mijn Bieb’. Hier kunnen leden onder meer artikelen reserveren of verlengen. 75% van de panelleden van De Bieb voor de Zaanstreek is bekend met ‘Mijn Bieb’ en maakt hier ook gebruik van. Minder 10% van de panelleden is hier niet mee bekend. 
Het gebruik van ‘Mijn Bieb’ is het hoogst onder de panelleden van 16 tot 55 jaar en panelleden die minimaal één keer per maand (of vaker) een bezoek brengen aan de bibliotheek.
Van de panelleden die gebruik maken van ‘Mijn Bieb’ is 94% (zeer) tevreden. 

We onderzoeken op het moment de mogelijkheden voor een gebruiksvriendelijkere omgeving 'Mijn Bieb'. De verwachting is dat deze dit jaar nog verbeterd wordt. 
Via gratis Bibliotheek Wise-app kunt u eenvoudig reserveren, verlengen en de catalogus raadplegen op uw tablet en/of smartphone.

Bibliotheek-gerelateerde apps

Aan de panelleden zijn verschillende bibliotheek-gerelateerde apps voorgelegd. Van de Zaanse panelleden is een meerderheid van 75% met geen van deze apps bekend. De VakantieBieb app is met 17% het bekendst en wordt ook het vaakst gebruikt. De Bibliotheek Wise app (voor o.a.  verlengen en reserveren) is onder 11% van de panelleden bekend en wordt door 8% ook daadwerkelijk gebruikt. 
Ondanks de lage bekendheid van de bibliotheek-gerelateerde apps, geeft maar 36% aan geen behoefte te hebben aan een app. Nog eens 18% heeft geen mening. Voor de overige panelleden die hier wel behoefte aan hebben is dit voor zaken als het zoeken, reserveren en verlengen van artikelen, het lezen/downloaden van e-books of algemene informatie over de bibliotheek - zaken waarvoor de bibliotheek al apps aanbiedt.

We vinden het erg jammer dat de apps die beschikbaar zijn voor onze leden weinig bekend zijn. Dit jaar gaan we de verschillende gratis apps meer onder de aandacht brengen. 

Het streamen van e-books

61% van de panelleden van De Bieb voor de Zaanstreek hebben een e-reader, tablet of smartphone waarop zij e-books kunnen streamen. Van deze groep weet 16% dat het mogelijk is om een e-book te streamen via De Bieb en heeft ook al wel eens een e-book gestreamed. Circa 50% geeft aan dit ook te weten, maar niet eerder een e-book gestreamed te hebben. De overige groep panelleden is niet op de hoogte van de mogelijkheid tot het streamen van e-books via de bibliotheek.
Wanneer gekeken wordt naar verschillen tussen de leeftijdsgroepen in De Bieb voor de Zaanstreek, zien we dat het bezit van een e- reader, tablet of smartphone het laagst is onder de 65-plussers en dat er binnen de groep 55-65 jaar relatief vaak e-books worden gestreamed.

De collectie e-books die u gratis kunt lenen via De Bieb wordt steeds aantrekkelijker. Wij zien dit als een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening en blijven deze collectie ook in 2015 actief promoten. Daarnaast bieden we middels o.a. goedbezochte Tablet & E-book Cafés in Zaandam en Krommenie ondersteuning bij het gebruik van tablets en e-readers.

Informatie over nieuwe techniek en media

Bijna 50% van de panelleden van De Bieb voor de Zaanstreek vindt het (zeer) belangrijk dat de bibliotheek informatie over ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en nieuwe technieken als Google Glass en 3D-printersen biedt. 30% staat hier neutraal tegenover. 

Helaas wordt De Bieb geconfronteerd met forse bezuinigingen en deze hebben aanleiding gegeven om ons af te vragen voor welke doelgroepen wij vanaf 2015 aan de slag gaan. We slaan een nieuwe weg in en we leggen ons toe op de twee belangrijkste taken die we zien voor De Bieb:

1. Leesbevordering voor de jeugd en jongeren;
2. Toegang bieden tot (digitale) informatie voor kwetsbare groepen, zoals senioren en volwassenen die buiten het arbeidsproces staan. 


In het Beleidsplan 2015 leest u alles over het nieuwe beleid van De Bieb.

Beoordeling website

We zagen al eerder dat de website de bekendste en vaakst gebruikte digitale dienst is van De Bieb voor de Zaanstreek. Maar hoe tevreden zijn de Zaanse panelleden over de website? Overall genomen ontvangt de website een 7.6. De aangeboden informatie op de website is volgens 80% van goede kwaliteit en 77% geeft aan dat de overzichtelijkheid van de website (zeer) goed is. 70% van de panelleden geeft aan de vindbaarheid van de informatie (zeer) goed te vinden en de uitstraling van de website worden door 60% gepercipieerd als (zeer) goed. Panelleden van 55 jaar en ouder oordelen positiever over de website als geheel dan jongere panelleden.

We zijn blij dat veel panelleden tevreden zijn over de site. Sinds we de site ontwikkelden in samenwerking met een klantenpanel hebben we n.a.v. o.a. ontwikkelingen op het gebied van websites aanpassingen gedaan om de site nog gebruiksvriendelijker te maken. 

Aanvullend aan dit onderzoek is de onderzoekstechniek Tag-it ingezet. De panelleden konden met behulp van drie verschillende smileys, groen (positief), oranje (neutraal) en rood (negatief), de website beoordelen. Ruim de helft van de geplaatste smileys (56%) is positief en 21% is neutraal. Bij ‘Kies direct’ en bij ‘Mijn Bieb’ zijn vooral groene smileys geplaatst. Het grootste aantal negatieve smileys is geplaatst bij de Twitter Fountain. 

De resultaten van het Tag-it onderzoek gaan we uitgebreid evaluaren en brengen waar nodig wijzigingen aan op de site. 

Website bezoek

Het online verlengen van artikelen is met 35% de voornaamste reden waarom panelleden de laatste keer een bezoek hebben gebracht aan de website. Voor ruim 20% van de panelleden was dit om artikelen te reserveren. Zo'n 16% bezocht de website om informatie te verkrijgen over de openingstijden en 10% van de leden deed dit om artikelen op te zoeken in de online catalogus. Slechts 1% had geen specifiek doel.
Overall genomen is voor 75% van de Zaanse panelleden met het bezoek aan de website het doel volledig bereikt en voor 16% grotendeels. Als we kijken naar de drie voornaamste redenen van website bezoek (online verlengen, online reserveren en openingstijden) in vergelijking met de mate waarin het doel bereikt is, dan is voor alle redenen het doel even goed bereikt.