logo debieb

Wij danken de panelleden hartelijk voor hun bijdrage aan het onderzoek naar de vindbaarheid en presentatie van onze collectie.

Binnenkomst in de bibliotheek

Wat doen mensen als eerste wanneer ze de bibliotheek bezoeken? Nadat ze eventueel geleende artikelen hebben ingeleverd, kijken mensen vaak ofwel welke nieuwe aanwinsten de bibliotheek in de collectie heeft (bijna 50%), ofwel ze gaan direct naar een bepaalde sectie of afdeling van de bibliotheek (bijna 25%). Het gaat dan bijvoorbeeld om de afdelingen romantisch, spanning of kinderboeken. Een iets kleiner deel (16%) loopt rond en laat zich verrassen door wat ze in de bibliotheek tegenkomen, of gaat gereserveerde artikelen ophalen (9%). 

Gepland en impulsief lenen 

Bijna 60% van de panelleden bedenkt thuis wat ze willen lenen, maar nemen daarnaast ook andere artikelen mee. Bijna alle panelleden nemen soms, vaak of altijd titels mee die ze niet van plan waren te gaan lenen. Slechts 10% doet dat (bijna) nooit. Zowel impulsief als gepland lenen spelen dus een grote rol. Als panelleden thuis bedenken wat ze willen gaan lenen, gaat het voor de helft om specifieke titels (die ze regelmatig ook al van tevoren reserveren) en voor de andere helft om een meer algemeen idee, waar ze in de bibliotheek artikelen bij zoeken. Inspiratie in de bibliotheek doen de panelleden vooral op door bij de nieuwe artikelen te kijken, langs de kasten te lopen en door de artikelen op de presentatietafels en –rekken te bekijken. Slechts een kleine minderheid laat zich inspireren door posters, digitale schermen in de bibliotheek of tips (van medewerkers, uit de nieuwsbrief of website van de bibliotheek). In De Bieb De Parel laat men zich minder vaak inspireren door artikelen op presentatie-tafels / in presentatierekken dan in andere vestigingen.

Presentatie van artikelen

Ruim 65% van de panelleden van De Bieb vindt dat de artikelen over het algemeen aantrekkelijk gepresenteerd worden en wordt door de presentatie in de bibliotheek op nieuwe ideeën gebracht.
Tussen de 80% en 90% van de panelleden vindt het fijn als boeken op presentatietafels of -rekken worden getoond en laat zich hierdoor ook daadwerkelijk inspireren om andere boeken mee te nemen dan normaal. Zo'n 60% van de panelleden vindt de frontale plaatsing aantrekkelijk en neemt weleens andere boeken mee dan normaal dankzij de frontale plaatsing.
Het aandeel panelleden dat door wat getoond wordt op presentatietafels of -rekken ook weleens andere artikelen dan normaal leent, ligt een lager: 20% neemt dankzij de presentatietafels of -rekken ook weleens andere artikelen, zoals cd’s, dvd’s of luisterboeken, mee.

In het retailconcept wordt er de nadruk op gelegd dat het belangrijk is dat displaytafels goed gevuld zijn en dat er geen gaten vallen. De panelleden bevestigen deze richtlijn:40% zou eerder een boek lenen van de getoonde foto van een volle displaytafel, terwijl slechts 16% de voorkeur geeft aan de tafel met lege plekken. De anderen geven geen duidelijke voorkeur aan. De keuze voor de goed gevulde displaytafel verklaren panelleden bijvoorbeeld met opmerkingen dat die er aantrekkelijker, uitnodigender en gezelliger uitziet en dat er meer keuze is, terwijl ze bij de legere displaytafel het idee krijgen dat hier alleen nog de 'restanten' liggen. 

Wij presenteren nu voornamelijk dezelfde soort artikelen op één meubel. Uit dit onderzoek blijkt dat het wenselijk is om de soorten artikelen (boeken, DVDs, luisterboeken) te mixen. Dit gaan wij dan ook meer toepassen. De eerste stap werd al gezet door in De Bieb Zaandam en Krommenie nieuwe DVD's te presenteren op het meubel waar ook de nieuwe boeken op liggen.

Vindbaarheid van artikelen

Ongeveer 65% van de panelleden vindt de indeling van de collectie in De Bieb voor de Zaanstreek duidelijk (artikelen die bij elkaar horen staan ook echt bij elkaar). 25% is neutraal en voor bijna 20% is de indeling niet duidelijk. Er zijn geen verschillen tussen de leeftijdsgroepen. We zien dat de panelleden die de bibliotheek 1x per 2 à 3 weken bezoeken een positiever oordeel geven over de indeling als de panelleden die de bibliotheek 1x per maand bezoeken.
Bijna 65% van de panelleden is te spreken over de aanduidingen op de kasten. Over de duidelijkheid van de benamingen van de afdelingen/ werelden is ruim 50% te spreken. Over de aanduidingen in de bibliotheek zelf en de plattegronden oordelen veel panelleden neutraal of ze geven aan dat die niet aanwezig zijn in hun vestiging. 
De meeste panelleden (57%) kunnen in De Bieb voor de Zaanstreek snel vinden wat ze zoeken. Het best vindbaar zijn de tijdschriften/kranten (voor 97% altijd of meestal vindbaar). Daarna volgen de romans (82%), en tenslotte de CD’s/DVD's/games en de informatieve boeken, waarvan ruim 75% zegt dat ze altijd of meestal goed vindbaar zijn. 

Horeca in de bibliotheek 

In De Bieb voor de Zaanstreek is in de vestiging Zaandam een uitgebreide horecagelegenheid aanwezig en in de andere vestigingen een koffie/theeautomaat. De panelleden die denken dat er in hun vestiging geen horeca aanwezig is of die het niet weten, geven in de meeste gevallen aan ook geen behoefte te hebben aan horeca in de bibliotheek.
Van de panelleden die aangeven dat er in hun vestiging horeca aanwezig is, maakt 25% hier weleens gebruik van. Redenen om geen gebruik te maken van de horeca zijn met name dat mensen alleen naar de bibliotheek komen om boeken te lenen en geen tijd of behoefte hebben om langer te blijven. 
De panelleden die wel gebruik maken van de horeca (50 personen), zijn hier tevreden over.

Ongeveer 65% is positief over het aanbod en de kwaliteit van de drank en/of eten en de helft over de prijs. De panelleden die gebruik maken van een uitgebreide horecagelegenheid in De Bieb zijn zeer te spreken over het personeel. Over de inrichting en het meubilair en de openingstijden is 70% van de panelleden tevreden. Het meest kritisch oordelen de panelleden over de sfeer van de horecagelegenheid. Ongeveer 30% is daarover neutraal of negatief.
Panelleden van De Bieb voor de Zaanstreek zijn redelijk goed op de hoogte of ze de artikelen uit de bibliotheek mogen meenemen naar de horecagelegenheid. 65% denkt dat het wel mag en 35% weet het niet. 

U mag de door u geleende artikelen meenemen naar het Leescafé in De Bieb Zaandam. Ook als u niets wilt lenen kunt u daar onder het genot van een hapje of drankje een tijdschrift of krant uit onze collectie lezen.