logo debieb

De panelleden gaven tijdens dit onderzoek hun mening over onze tarieven en leenvoorwaarden.

Lidmaatschap 

50% van de panelleden in de Zaanstreek heeft het Basis abonnement, 17% het Plus abonnement en 8% het Top abonnement. De tevredenheid met het huidige abonnement is groot en panelleden die het Budget abonnement hebben zijn nog vaker zeer tevreden dan panelleden die het Basis abonnement hebben.
Gemiddeld schatten de panelleden met het Basis abonnement het jaartarief in op € 36,10, wat iets hoger is dan het werkelijke tarief van € 31. Panelleden met het Plus abonnement schatten hun jaartarief gemiddeld in op € 41,80, wat heel dicht in de buurt komt van het huidige tarief van € 41,50. Qua leeftijd zien we dat 16-35 jarigen en 65-plussers het jaartarief het laagst inschatten, namelijk op respectievelijk € 26,88 en € 33,31. Zij zullen ook vaak in aanmerking komen voor het goedkopere Budget abonnement.
Het huidige tarief wordt door de meeste panelleden omschreven als ‘niet duur, niet goedkoop’. De overige panelleden vinden het tarief eerder goedkoop (29%) dan duur (5%).
90% van de panelleden geeft aan dat het (heel) waarschijnlijk is dat ze ook over vijf jaar nog lid zijn van De Bieb voor de Zaanstreek. De belangrijkste redenen om te overwegen het lidmaatschap in de Zaanstreek op te zeggen, zijn het feit dat men e-books downloadt (52%), en dat men niet meer aan lezen toekomt (22%).

Belang leenvoorwaarden

Panelleden is gevraagd acht leenvoorwaarden in volgorde van belang te zetten. Hoewel het tarief het meest op de eerste plaats wordt gezet (27%), eindigt de uitleentermijn het vaakst in de Top 3 (57%). Ook gratis reserveren eindigt vaak in de Top 3.

De Bieb biedt verschillende abonnementen aan met verschillende uitleentermijnen (2,3 of 4 weken) en baseert daarop het abonnementsgeld. Daarnaast is reserveren, de eerste keer verlengen én het lenen van Toptitels bij de abonnementen inbegrepen (uitgezonderd gratis Mini abonnement).

Landelijke bibliotheekpas

Als input voor de projectgroep Landelijke Bibliotheekpas is een aantal vragen gesteld over de beoogde abonnementsvormen. Om de optimale prijs van een mogelijk landelijk abonnement te bepalen, hebben panelleden vier vragen beantwoord over het tarief van dit fictieve abonnement. Op pagina 19 zijn de voorwaarden van dit abonnement na te lezen. De optimale prijs voor dit abonnement ligt onder panelleden uit de Zaanstreek, net als in het totale Panel, rond de € 42. Dit bedrag ligt beduidend hoger dan het tarief van het huidige Basis abonnement van de bibliotheek.
Het meest populaire van de drie mogelijke landelijke abonnementen is in de Zaanstreek het basisabonnement. Het grote abonnement wordt relatief vaak gekozen door panelleden die de bibliotheek 1 maal per week of vaker bezoeken. Ook zien we dat het grote abonnement in de Zaanstreek vaker wordt gekozen door panelleden van 35-55 jaar dan door 65-plussers.
De belangrijkste redenen voor panelleden om te kiezen voor het kleine abonnement zijn het te hoge tarief van de andere twee abonnementen en het feit dat men niet zo veel artikelen leent per jaar. De voorkeur voor het basisabonnement zit vooral in het aantal uitleningen (20 uitleningen van het kleine abonnement is te weinig) en de prijs (het grote abonnement is te duur). De uitleentermijn van 6 weken en het onbeperkt aantal uitleningen spreken de panelleden die kiezen voor het grote abonnement het meest aan.

Betalen voor diensten

Het bibliotheekabonnement kan niet alles omvatten, er zullen altijd diensten blijven waarvoor apart betaald zal moeten worden. Maar welke diensten zouden volgens panelleden buiten het abonnementsgeld mogen vallen en waarvoor zou men dus bereid zijn apart te betalen? Dit zijn vooral de deelname aan activiteiten (cursussen, workshops en in mindere mate lezingen) in de bibliotheek, kopiëren, printen en koffie/thee.
Met name het reserveren van artikelen van de eigen bibliotheek zou volgens panelleden inbegrepen moeten zijn in het abonnement. Voor het aanvragen van artikelen buiten de eigen bibliotheek is 25% van de panelleden bereid apart te betalen. In de Zaanstreek zijn panelleden vaker dan in het totale Panel bereid om apart te betalen voor het vaker dan tweemaal verlengen van artikelen en het lenen van dvd’s of cd’s. Voor het lenen van Toptitels is men in de Zaanstreek juist minder vaak bereid apart te betalen.

Reserveren, de eerste keer verlengen én het lenen van Toptitels in bij onze abonnementen inbegrepen (uitgezonderd gratis Mini abonnement).

Alternatieve abonnementsvormen

Aan panelleden zijn 7 alternatieve abonnementsvormen voorgelegd om de interesse hierin te peilen. Ongeveer 25% heeft geen behoefte aan deze abonnementen. Het meest gewenste abonnement is het landelijke abonnement waarbij leden artikelen kunnen lenen bij alle Nederlandse openbare bibliotheken. Een Partnerpas en een Familiepas komen in de Zaanstreek op de tweede plaats. Een vriend van de bibliotheek abonnement en een all-in abonnement zonder boetegelden zijn voor 20% een interessante optie. Het abonnement waarmee leden alleen e-books kunnen lenen is met 11% het minst in trek.
De Familiepas en het e-book abonnement zijn vooral populair in de groep 16-55 jarigen. De groep 65-plussers staat het minst open voor alternatieve abonnementsvormen. Het abonnement waarbij telaatgelden worden afgekocht, wordt meer gewaardeerd onder panelleden van 35-55 jaar dan onder andere leeftijdsgroepen.
Wanneer panelleden zouden overwegen een Partnerpas of Familiepas aan te schaffen, dan zouden de meesten voor alle gezinsleden een aparte pas willen ontvangen. 20% zou juist de voorkeur geven aan één pas voor het hele gezin.

De Bieb biedt op dit moment de Partnerpas aan. Met dit abonnement is uw partner of huisgenoot voor slechts € 5 per jaar lid van De Bieb en heeft men een eigen pas. Wij hadden een speciaal 'Vriend van De Bieb' abonnement maar hier was zeer weinig animo voor.

E-books

42% van de BiebPanel leden uit de Zaanstreek, leest weleens boeken op een e-reader, iPad of andere tablet. 33 % doet dit nu niet een geeft aan ook niet van plan te zijn om in de toekomst digitaal te gaan lezen. 25% overweegt het in de toekomst wel te gaan doen. Het lezen van e-books is in de Zaanstreek het meest populair onder panelleden tussen de 35 en 55 jaar.
Ten tijde van het onderzoek konden alle bibliotheekleden gratis e-books downloaden en gedurende drie weken lezen. De bekendheid van dit aanbod ligt onder de huidige digitale lezers op ongeveer 66%. Onder de panelleden die niet van plan zijn om digitaal te gaan lezen, ligt de bekendheid rond de 36%.
Hoewel de bekendheid van het gratis aanbod dus redelijk hoog is, ligt de intentie om uiteindelijk gebruik te gaan maken van het e-book plus pakket (waarbij men betaalt en toegang krijgt tot recentere titels) laag. Zelfs onder huidige digitale lezers is maar 20% geïnteresseerd in dit aanbod. 65+ ers zijn iets vaker geïnteresseerd dan de jongste groep deelnemers (tot 35 jaar).
De belangrijkste reden om geen gebruik te gaan maken van het e-book plus pakket is dat het als te duur wordt ervaren. Voor potentiele digitale lezers speelt een rol dat ze (nog) geen eReader bezitten. Ook het aanbod speelt een rol bij de keuze om geen gebruik te gaan maken van het e-book plus pakket.

Het e-book plus abonnement (betaald abonnement waarmee men recentere titels kan lenen) zou in april op de markt komen. Bibliotheek.nl heeft op aandringen van verschillende bibliotheken besloten dit abonnement tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen. Dit omdat het aanbod in de ogen van de bibliotheken te beperkt is en wij het niet klantvriendelijk vinden om klanten daarvoor te laten betalen. Bibliotheek.nl is momenteel in gesprek met de uitgevers om meer én recentere titels beschikbaar te krijgen. Zodra er meer bekend is leest u dit op onze website, in de nieuwsbrief en op Twitter.