logo debieb

In dit onderzoek werd gekeken naar de collectie en informatiefunctie van De Bieb. Panelleden, bedankt voor uw bijdrage!

1. Collectie

De collectie van De Bieb voor de Zaanstreek krijgt een goede beoordeling. Panelleden hechten de meeste waarde aan spannende boeken, informatieve boeken en literaire romans. Over de omvang van het aanbod zijn de meeste panelleden tevreden, ongeveer 20% vindt het aanbod informatieve boeken en tijdschriften te beperkt. De collectie Engelstalige boeken is maar door weinig mensen beoordeeld, maar zij zijn niet zo tevreden over de omvang. 
Hoewel de uitleningen van informatieve materialen in de meeste bibliotheken de afgelopen jaren flink zijn teruggelopen, geven veel panelleden toch aan dat ze het belangrijk vinden dat de bibliotheek hierin investeert. De panelleden die informatieve boeken belangrijk vinden, vinden het vooral belangrijk dat er in de bibliotheek informatie te vinden is over de onderwerpen: literatuur, kunst & cultuur, gezondheid, vakantie & reizen, huis & tuin en geschiedenis. 
We zijn blij te horen dat onze collectie een goede beoordeling krijgt. We bekijken voortdurend de uitleengegevens om op basis daarvan heel gericht aan te schaffen. De groeiende populariteit van digitaal lezen begint zich te vertalen in andere vragen van het lezerspubliek en een dalende lijn in het aantal uitleningen. Met de drie gemeenten zijn we overeengekomen welke kerntaken wij voor hen blijven uitvoeren en wat niet meer tot onze kerntaken behoort. Wij richten ons niet meer actief op goed opgeleide volwassenen met betaald werk die zichzelf prima kunnen redden. Dat houdt niet in dat we onze dienstverlening in de vestigingen actief gaan afbouwen. Wij volgen uitsluitend de ontwikkelingen in de bibliotheekwereld; de daling van uitleningen en bezoekers vertalen we in minder aanbod van collectie en op den duur kleinere vestigingen. Het geld dat we hiermee vrijspelen, zetten we in op de nieuwe kerntaken van De Bieb: 

1. Leesbevordering voor de jeugd en jongeren.
2. Toegang bieden tot (digitale)informatie voor kwetsbare groepen, zoals senioren en en volwassenen die buiten het arbeidsproces staan. 

Wij hebben in verband met de bezuinigingen die De Bieb voor de Zaanstreek troffen o.a. abonnementen op verschillende tijdschriften per 1 januari 2015 op moeten zeggen. De tijdschrift abonnementen zijn opgezegd op basis van de frequentie waarmee deze werden geleend en tijdschriften die weinig tot niet werden geleend zijn daardoor niet langer beschikbaar in De Bieb. Wij noteren echter alle reacties van klanten die tijdschriften missen, zodat, als er meerdere reacties over hetzelfde tijdschrift binnenkomen, we alsnog kunnen besluiten dit tijdschrift weer aan te schaffen. Zo werden recent verschillende nieuwe tijdschriften toegevoegd aan de collectie.

In de Zaanstreek zijn panelleden redelijk tevreden over de aanwezigheid van actuele titels, vooral als het gaat om tijdschriften. Over de actualiteit van de informatieve boeken is  ruim 50% tevreden. Over de actualiteit en de omvang van de Engelstalige en anderstalige boeken ligt de tevredenheid laag (net als in 2012), maar deze onderdelen zijn ook maar door weinig leden beoordeeld en worden het minst belangrijk gevonden. 
Ruim 50% van alle panelleden is niet enthousiast over een constructie waarin actuele boeken/ Toptitels een kortere uitleentermijn kennen. Zij zien liever een normale uitleentermijn, ook al zijn actuele titels dan minder vaak beschikbaar. Ca. 30% heeft juist wel een voorkeur voor een kortere uitleentermijn voor actuele boeken, omdat ze dan vaker beschikbaar zijn. Er bestaat dan ook een iets grotere voorkeur voor een normale uitleentermijn (i.p.v. een korte) voor actuele titels, ook al zijn deze titels dan minder vaak beschikbaar. Slechts een kleine groep (één op de vijf) is bereid om te betalen voor actuele titels. 
U betaalt bij ons niet voor actuele boeken/Toptitels en deze kennen ook geen kortere leentermijn. De leentermijn is afhankelijk van het abonnement.
De collectie Engelse romans is verdeeld over De Bieb Zaandam en Krommenie. Voor een totaalbeeld van de nieuwe artikelen kunt u de catalogus raadplegen. Ook kunt u zich aanmelden voor de gratis 'Aanwinstenmail' via 'Mijn menu’. Dan ontvangt u via de mail een overzicht van de nieuwe Engelse titels. U kunt artikelen uit de collectie van De Bieb altijd gratis reserveren en ophalen in een vestiging naar keuze. 

Hoewel de actualiteit van de collectie belangrijk wordt gevonden, komt uit dit BiebPanel onderzoek naar voren dat 40% van de panelleden, als ze zouden moeten kiezen, liever een breed aanbod met veel verschillende titels zou zien dan een smaller aanbod met veel actuele en veelgevraagde titels. In 2012 was er nog een iets grotere voorkeur voor een groot aanbod met minder actuele titels.
Uit onze uitleencijfers blijkt dat de actuele titels veel geleend worden, en de minder courante titels aanzienlijk minder. Met ons aanschafbeleid kijken we vooral naar het feitelijke uitleengedrag van onze klanten. Wij kiezen dan ook voor een grotere focus op actuele titels, ten koste van de variatie. De reden dat we kiezen voor meer actuele titels is dat we zien dat deze heel veel worden uitgeleend en dat er soms lange wachttijden zijn voor iemand een actuele titel kan lenen. Daar komt bij dat we heel scherp kijken naar wat wel en wat niet wordt uitgeleend. 
Mocht u een boek willen lenen dat we niet hebben aangeschaft dan lenen wij het voor u, tegen een geringe vergoeding, bij een andere bibliotheek. Zo blijven we ons aanschafbudget optimaal besteden.

2. Reserveren

Als een boek niet aanwezig is, dan reserveren de meeste panelleden het, veelal thuis of anders in de bibliotheek. Bibliotheekleden vragen bijna nooit advies aan medewerkers voor een alternatieve titel. De meeste panelleden reserveren wel eens titels. Bijna alle panelleden zijn tevreden over het reserveren. 60% van de panelleden is bereid om te betalen voor het reserveren van artikelen uit andere bibliotheken (bijvoorbeeld uit een andere provincie of uit een universiteitsbibliotheek). Slechts een minderheid zou echter bereid zijn om te betalen voor het reserveren uit de eigen collectie. 
U kunt bij De Bieb titels uit de eigen collectie altijd gratis reserveren en afhalen in een vestiging naar keuze. U betaalt pas voor een reservering op het moment dat wij een boek uit een ander deel van het land moeten laten komen.
Wanneer een titel niet aanwezig adviseren onze medewerkers u graag over een alternatieve titel of helpen u, wanneer de titel beschikbaar is, met het lenen van de titel als e-book.

De meerderheid vindt een wachttijd van twee weken of langer acceptabel; een kwart wil maar een week of enkele dagen wachten. 40% geeft aan dat ze vinden dat de bibliotheek bij het online reserveren vanuit de catalogus niet duidelijk aangeeft hoe lang het ongeveer gaat duren. 
Het is niet mogelijk om deze termijn aan te geven. Een klant mag bijv. een boek voor drie weken lenen maar hij of zij kan dit boek natuurlijk eerder terugbrengen of zelfs later. Daarnaast kan een klant voor 'Lang lenen' kiezen waarbij de uitleentermijn dubbel zo lang is. Het is vanwege deze factoren helaas niet mogelijkheid om een indicatie van de wachttijd te geven.

3. Informatiefunctie

Bibliotheken bieden toegang tot veel informatie. In hoeverre hebben leden nog behoefte aan informatie (online of offline) in de bibliotheek? In dit BiebPanelonderzoek geven panelleden aan dat ze vooral graag toegang zouden willen hebben tot informatie over literatuur, kunst & cultuur, vakantie & reizen en gezondheid. Voor lager opgeleiden zijn huis & tuin, gezondheid en vakantie & reizen de meest interessante onderwerpen. 
In onze collectie kunt u informatie vinden over onder andere literatuur, kunst & cultuur, vakantie & reizen en gezondheid, huis & tuin, gezondheid en vakantie & reizen. Wanneer een artikel niet aanwezig is in uw vestiging kunt u een titel uit onze eigen collectie altijd gratis reserveren en afhalen in een vestiging naar keuze.

Het zoeken van informatie van de bibliotheek doen panelleden het liefste via de informatieve boeken en tijdschriften (vooral vrouwen en panelleden van 35 tot 55 jaar) en door vragen te stellen aan medewerkers. De belangrijkste redenen om de bibliotheek te kiezen als informatiebron, zijn: 

  • dat het prettig is om de informatie te kunnen (na)lezen in de vorm van een boek;
  • de laagdrempeligheid van de bibliotheek;
  • het feit dat er in de bibliotheek veel informatie aanwezig is;
  • de aanwezigheid van medewerkers.

20% van de panelleden geeft aan dat het feit dat informatie in de bibliotheek betrouwbaar is een belangrijk voordeel is.
Zoals uit BiebPanel onderzoek 2015-3 naar Communicatie ook naar voren kwam, spelen de bibliotheekmedewerkers nog altijd een essentiële rol als het gaat om het zoeken naar informatie. Veel panelleden willen graag dat er medewerkers beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden.
Wij begrijpen natuurlijk dat klanten zich soms tot een bibliotheekmedewerker willen wenden met vragen over persoonlijk relevante informatie en waarde hechten en behoefte hebben aan persoonlijke aanspreekpunten in de bibliotheek. Wij investeren in de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Realiteit is echter dat er steeds minder personeel beschikbaar is en dat De Bieb tijdens de onbemande uren alleen voor selfservice geopend is. Op werkdagen staan onze medewerkers vanaf 14.00 uur voor u klaar. 

Digitale informatiebronnen op de computer van de bibliotheek zijn voor ongeveer 20% van de panelleden een favoriete informatiebron. Zij willen graag informatie zoeken via digitale informatiebronnen/databanken op de computer van de bibliotheek. Van de verschillende digitale informatiebronnen bestaat er de meeste interesse in de Consumentengids online, krantenbanken en de Publiekwijzer.
Via De Bieb kunt u eenvoudig en gratis gebruik maken van digitale informatiebronnen/databanken. Op www.debieb.nl/digitale-bronnen vindt u een compleet overzicht en ziet u welke bronnen u thuis kunt raadplegen of in een vestiging van De Bieb.