BoekStart in de Zaanse kinderopvang

Met zo'n 1,3 miljoen laaggeletterde Nederlanders is het belangrijk om nieuwe generaties actief met lezen in aanraking te brengen. Door een kind iedere dag vijftien minuten voor te lezen of zelf te laten lezen, groeit de woordenschat met duizend woorden per jaar. Om dat te stimuleren introduceerden we in de Zaanstreek in augustus 2015 het landelijke programma BoekStart in de kinderopvang. De Bieb zorgt samen met de kinderopvangorganisaties dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar enthousiast raken over boeken en voorlezen.

Samenwerken aan leesbevordering

Intensieve samenwerking tussen De Bieb en andere instellingen is de belangrijkste pijler van het project. Met 94 kinderopvanglocaties in de Zaanstreek hebben we een structureel samenwerkingsverband: een dekking van bijna 100 procent. Daarmee scoort de Zaanstreek zeer hoog ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Van de volgende kinderopvangorganisaties zijn alle locaties aangesloten bij BoekStart in de kinderopvang:

BoekStart in de kinderopvang

Mede dankzij BoekStart in de kinderopvang krijgen voorlezen en leesbevordering een vaste plek in de organisatie. Elke locatie die zich bij BoekStart aansluit, kan rekenen op:

  • een eigen leesmediaconsulent die advies geeft en activiteiten op maat ontwikkelt;
  • hulp bij het creëren van een speciale leeshoek of het aantrekkelijk maken van een bestaande leeshoek;
  • diverse trainingen voor professionals waaronder de training Voorleescoördinator en de training Interactief voorlezen.

Pedagogisch medewerker en voorleescoördinator Rachella Moritz van Kinderdagverblijf De Dotterbloem:
'Mijn ervaring op ons kinderdagverblijf De Dotterbloem met De Bieb is erg leuk. Dankzij De Bieb hebben wij een mooi leeshoekje gekregen waar onze kinderen veel gebruik van maken. Laatst werden we verrast met een doos met prachtige leesboeken voor ons kinderdagverblijf. Ook het contact met onze leesmediaconsulent is goed. Wij zijn nu al een tijdje lid van De Bieb en dat zal zo blijven ook!'

Marissa van der Velde, directeur van Freekids Kinderopvang, is zeer content met de unieke samenwerking met De Bieb en BoekStart:
'Onze kinderopvanglocaties zijn – behalve thuis – dé plek voor kinderen waar zij structureel in aanraking kunnen komen met lezen en voorlezen. Een goed voorleesklimaat staat bij Freekids dan ook hoog in het vaandel. Samen een boekje lezen en plaatjes bekijken is vaak een heerlijk en rustgevend moment. Voorlezen is niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Wanneer de kinderen worden voorgelezen, maken zij bovendien op een aangename manier kennis met de wereld van de boeken. Een wereld waarvan zij thuis en op school veel profijt en plezier kunnen hebben. In het kader van de doorgaande leerlijn is dat heel belangrijk.'

Doorgaande leerlijn

Het doel van dit leesbevorderingsproject is jonge kinderen te laten genieten van boeken en hun (voor)leesplezier te vergroten. BoekStart in de kinderopvang is onderdeel van de doorgaande leerlijn leesplezier en leesbevordering. Deze begint bij BoekStart (in de kinderopvang) en gaat verder met Leesvoer, Ik lees al! en De Bieb op School.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie over BoekStart in de kinderopvang? We horen graag van u! U kunt contact opnemen via ons contactformulier t.a.v. Mariëlle Jansen.

Leesplezier met BoekStart

BoekStart in de Kinderopvang is het vervolg op het programma BoekStart dat al sinds 2009 onderdeel is van De Bieb voor de Zaanstreek. BoekStart laat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders genieten van boeken en is ontstaan uit de gedachte dat je niet vroeg genoeg met voorlezen kunt beginnen. BoekStart is overgewaaid uit Groot-Brittannië. In Nederland is BoekStart onderdeel van Kunst van Lezen, een initiatief van het ministerie van OCW, uitgevoerd door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek.