De Bieb Oostzaan moderniseert vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 richt De Bieb in Oostzaan zich meer op educatie van (met name) kinderen tot en met de basisschoolleeftijd en mensen die een taalachterstand hebben of digitale vaardigheden missen. De locatie in De Kunstgreep blijft open, maar met een kleinere ruimte. Leden van De Bieb hebben toegang tot de digitale landelijke bibliotheek, de papieren collectie op locatie wordt kleiner. De raad ging op 1 juli in beginsel akkoord met het voorstel. 8 juli beslist de raad over de modernisering van De Bieb.

Ieder jaar komen er in Nederland 75.000 laaggeletterden bij, waarvan het merendeel afkomstig is uit de groep schoolverlaters van autochtone afkomst. Daarom is het voorkomen van laaggeletterdheid, dus mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven, een belangrijke taak voor De Bieb. 

Kinderen 

Het stimuleren van lezen voor kinderen vanaf (zeer) jonge leeftijd gebeurt door het aanbieden van verschillende diensten. Met De Bieb op School moet het leesplezier van leerlingen worden vergoot. De Bieb biedt de school toegang tot een grote en zeer goed onderhouden collectie leesmaterialen, een digitaal leesbevorderingssysteem en een specifiek aan de school toegewezen leesmediaconsulent. Deze leesmediaconsulent helpt de school met activiteiten om het lezen te promoten en informatievaardigheden te vergroten.
Daarnaast worden pedagogisch medewerkers van de kinderopvang getraind om bewust te werken aan de leesbevordering bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De Bieb zorgt voor een getrainde voorleesvrijwilliger, die gemiddeld 15 weken bij een gezin thuis kan laten zien hoe je voorleest aan kinderen. Tot slot is er een dagdeel per week de BoekStartcoach aanwezig op het consultatiebureau om de ouders van jonge kinderen te wijzen op het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling van het kind.

Volwassenen

De BiebAcademy biedt cursussen, trainingen, inloopspreekuren en Taalmaatjes aan op het gebied van het verminderen van (digitale) laaggeletterdheid. Ook komen er informatiepunten voor algemene vragen over (digitale) overheidsdienstverlening.

Leesgedrag verandert

Het leesgedrag van veel Nederlanders is aan het veranderen, dat heeft geleid tot een afname van het aantal bezoekers aan bibliotheken en een nog grotere afname van het aantal uitleningen. Deze trend is ook zichtbaar in Oostzaan: in de afgelopen zeven jaar is het aantal bezoekers aan de bibliotheekvestiging met meer dan een kwart gedaald en is het aantal uitleningen met maar liefst een derde afgenomen.

De Bieb

Wij zijn blij met het besluit en gaan met de gemeente Oostzaan praten over hoe dit voorstel concreet vorm moet krijgen. U leest alles over de laatste ontwikkelingen op debieb.nl/oostzaan.