logo debieb

Een expostitie in De Bieb dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De expositie moet een meerwaarde geven aan een door De Bieb geaccordeerde doelstelling en/of aansluiten bij een thema van De Bieb.
  • De expositie moet op enigerlei wijze bij te dragen aan de culturele en informatieve doelstellingen van De Bieb voor de Zaanstreek. Dit ter beoordeling van de directie.
  • De Bieb is een professioneel ingerichte ruimte; de expositie dient aan dit professionele karakter bij te dragen. Dit ter beoordeling van de directie.
  • De expositie duurt minimaal één maand.
  • Prijsinformatie over de te tonen voorwerpen is toegestaan. Medewerkers van De Bieb kunnen niet worden ingeschakeld voor de verkoop.
  • De expositie is niet aanstootgevend in beeld of tekst (dit ter beoordeling van de directie). De aanvraag voor een expositie moet per e-mail worden ingediend.
  • De aanvragen worden in principe behandeld in volgorde van binnenkomst, maar hiervan kan door De Bieb worden afgeweken. De directie van De Bieb voor de Zaanstreek beslist over de aanvraag.

Eigen risico

Exposeren in De Bieb is geheel voor eigen risico van de exposant. Het personeel van De Bieb kan geen (permanent) toezicht houden op het tentoongestelde. De Bieb voor de Zaanstreek is dan ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor diefstal of vernieling.