logo debieb

Heb je een vraag over de Client van SchoolWise? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of je vraag erbij staat. Wanneer je geen antwoord op je vraag kunt vinden kan je leesmediaconsulent je verder helpen.

De Client gebruiken

Log in bij de SchoolWise Client van jouw school. Ben je je inlogcode kwijt of vergeten?
Je kunt deze opvragen bij je leesmediaconsulent

  

1. Hoe maak ik barcode-etiketten?

Je kunt zelf barcode-etikketten printen in de Client.

1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Afdrukken exemplaar’.
2. Toets bij aantal te genereren etiketten een veelvoud van 33 in.
3. Kies bij ‘Stylesheet’ voor ‘herma_4613_3x11[66x25_4].xsl’.
4. Leg genoeg velletjes met etiketten (3 naast elkaar, 11 boven elkaar) in de printer en druk op print. 

2. Hoe voer ik boeken in de Client in?

Je kunt zelf boeken invoeren in de Client.

1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Koppelen’.
2. Scan de streepjescode van het ISBN (staat achterop het boek).
3. De titel van het boek verschijnt nu in beeld.
4. Scan de barcode van het boek (sticker die erop geplakt is).
5. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
6. Druk op ‘Volgende titel’.

3. Het ISBN-nummer wordt niet herkend. Hoe voer ik het boek toch in?

Ook als een ISBN-nummer niet wordt herkend kun je een boek toch invoeren.

1. Als de computer bij het scannen van het ISBN aangeeft de titel niet te kennen druk je op ‘Zoek titel in catalogus’.
2. Zoek op naam van de schrijver of op titel.
3. Heb je de juiste titel gevonden? Selecteer deze door dubbel te klikken.
4. Vervolgens kom je weer in het scherm waarin je de barcode kunt scannen.
5. Scan de barcode.
6. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
7. Druk op ‘Volgende titel’.

4. De titel wordt niet herkend. Hoe kan ik het boek toch invoeren?

Je kunt een boek invoeren ook als de titel niet wordt herkend.

1. Als je de titel niet kunt vinden bij het zoeken in de catalogus typ je als titel ‘schoolwise’
2. Dubbelklik op SchoolWise A-boek als het een A- boek is (6-9 jaar), op SchoolWise B-boek als het een B-boek is (9-12 jaar), op SchoolWise C-boek als het een C-boek is (12-15 jaar) of op SchoolWise informatief boek/prentenboek/eerste leesboek, afhankelijk van het boek dat je in handen hebt.
3. Selecteer dat exemplaar.
4. Hierna moet je kijken of het een leesboek of een informatief boek is. Volg de aanwijzingen onder óf informatief boek óf onder leesboek.

Bij een leesboek:
5. Voer als het een eerste leesboek is bij 'Taal/AVI' het AVI-niveau in.
6. Voer bij ‘HOOFDWRD’ de eerste vier letters van de achternaam van de schrijver in.
7. Voer bij 'Opmerking' het volgende in: Titel, Achternaam schrijver, Voorletter schrijver.
8. Vink het vakje ‘Toon in plaatsing’ aan.
9. Scan de barcode.
10. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
11. Druk op ‘Volgende titel’.

Bij een informatief boek:
5. Kies bij 'Kast' de rubriek waar het boek onder valt. A bij boeken voor kinderen t/m 9 jaar, J voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Bijvoorbeeld A17 Dieren of J17 Dieren.
6. Kies bij 'Leeftijd' voor AJ of voor J.
7. Voer bij 'Plts.Opm.' het onderwerp van het boek in, bijvoorbeeld leeuwen.
8. Voer bij ‘HOOFDWRD’ de eerste vier letters van de achternaam van de schrijver in.
9. Voer bij 'Opmerking' het volgende in: Titel, Achternaam schrijver, Voorletter schrijver.
10. Vink het vakje ‘Toon in plaatsing’ aan.
11. Scan de barcode.
12. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
13. Druk op ‘Volgende titel’.

5. Hoe maak ik rugetiketten aan?

Voor het aanmaken van rugettiketten moet je leesboeken en informatieve boeken scheiden. De boeken hebben verschillende formaten etiketten en het programma weigert dan ook een leesboek-rugetiket te printen op een vel voor informatieve-etiketten en andersom.

1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Maak exemplaar/Klant etiketten’.
2. Start een nieuwe batch, of selecteer een batch waar je nog boeken aan toe wil voegen.
3. Controleer of de cursor knippert in het vakje waar de barcode moet verschijnen.
4. Scan de barcode van het eerste boek. Ga direct door met de barcode van het tweede boek. Ga door tot je alle boeken gehad hebt. Je ziet de boeken die je gescand hebt onder elkaar op je scherm verschijnen.
5. Klik na het laatste boek op ‘OK’.

6. Hoe print ik rugetiketten?

Je kunt zelf rugetiketten printen voor de boeken in de Client.

1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Afdrukken exemplaar’.
2. Kies de batch die je wil printen, je kunt ook al eerder geprinte batches nogmaals opvragen.
3. Stel bij ‘Stylesheets’ het juiste papier in: rugetiket_klein_4x10.xsl (bij leesboeken) of rugetiket_groot_kleur_2x10.xsl (bij informatieve boeken).
4. Stop het juiste etikettenpapier in de printer met de etiketten naar boven en druk op print.
5. Informatieve boeken graag in kleur printen, dan krijgt het rugetiket dezelfde kleur als dat het in De BiebBus en in De Bieb heeft.

7. Hoe print ik een al eerder geprinte batch?

Soms wil je een batch met rugetiketten nogmaals printen. Dat kan:

1. Ga naar 'Exemplaren' > 'Etiketten' > 'Afdrukken exemplaar'.
2. Vink het vakje 'Reeds geprinte batches opvragen' aan.
3. Stel de twee data in waartussen de batch voor het eerst geprint is.
4. In het uitklapvenster bovenaan bij 'Batch' verschijnen nu de al eerder geprinte batches.
5. Selecteer de juiste batch.
6. Stel bij ‘Stylesheets’ het juiste papier in: rugetiket_klein_4x10.xsl (bij leesboeken) of rugetiket_groot_kleur_2x10.xsl (bij informatieve boeken).
7. Stop het juiste etikettenpapier in de printer met de etiketten naar boven en druk op print.
8. Informatieve boeken graag in kleur printen, dan krijgt het rugetiket dezelfde kleur als dat het in De BiebBus en in De Bieb heeft.

8. Wat is een batch?

Een batch is een stapel boeken waarvoor door het computerprogramma dezelfde actie moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het aanmaken van rugetiketten.
Als je rugetiketten wil aanmaken kan je aangeven of je met een nieuwe batch wil starten - een nieuwe stapel boeken - of dat je de boeken toe wil voegen aan een al bestaande batch (stapel). Elke batch krijgt een naam, bijvoorbeeld 20170207_095605. Die naam laat zien wanneer de batch aangemaakt is: 2017februari7_tijdstip.

9. Waarom worden niet alle rugetiketten geprint?

Bij het aanmaken en printen van rugetiketten moeten leesboeken en informatieve boeken worden gescheiden. Wanneer deze toch samen in een batch zitten wordt slechts een van beide geprint, afhankelijk van de stylesheet die bij het afdrukken geselecteerd is (rugetiket_klein_4x10.xsl voor leesboeken en rugetiket_groot_kleur_2x10.xsl voor informatieve boeken).

1. Plak de geprinte etiketten op de juiste boeken.
2. Verzamel de overgebleven boeken waarvan geen etiket geprint is.
3. Meestal zijn dit informatieve boeken die niet als zodanig herkend zijn. Voorbeelden van informatieve boeken die regelmatig als leesboek ingevoerd worden zijn sprookjes en gedichtenbundels.
4. Het is mogelijk dezelfde batch nogmaals uit te printen (zie Vraag 7. Hoe print ik al eeder geprinte batch?). Doe dit, maar kies in dit geval de andere stylesheet dan zojuist: als je net rugetiket_klein_4x10.xsl had geselecteerd kies je nu rugetiket_groot_kleur_2x10.xsl en omgekeerd.
5. Als het goed is worden de etiketten nu wel geprint. Je kan dit eerst op papier testen i.p.v. op etikettenvellen.
6. Gaat het om slechts een paar etiketten? In dat geval is het zonde om ze op etikettenvellen te printen, omdat er dan heel veel lege etiketten verloren gaan. Verzamel in dat geval een stapel van 20 informatieve boeken die nog een rugetiket moeten, waaronder bovenstaande boeken. Maak voor deze boeken opnieuw rugetiketten aan en print ze uit.

10. Ik heb niet genoeg boeken om een volle batch te maken, wat nu?

Een batch met rugetiketten bestaat uit 40 etiketten bij leesboeken, of 20 etiketten bij informatieve boeken. Stel dat je niet genoeg boeken hebt in te voeren om een hele batch te vullen, wat dan?
Dat is geen probleem. Al zit er slechts één boek in een batch, dan nog kan die geprint worden. Wel is het in dat geval zonde van het etikettenpapier en is het wellicht handiger om even te wachten tot er meer boeken zijn om rugetiketten voor te maken.

11. Is het mogelijk verschillende batches samen te voegen?

Soms worden niet alle etiketten uit een batch geprint (zie Vraag 9. Waarom worden niet alle rugetiketten geprint?). Je houdt dan verschillende halflege batches over. Het is niet mogelijk om deze samen te voegen en op één etikettenvel te printen.

Je kan er in dit geval voor kiezen om half lege batches te printen, waarbij er ook lege etiketten overblijven en dus verloren gaan. Een andere optie is de boeken uit die verschillende batches opnieuw in te voeren voor het aanmaken van rugetiketten waardoor ze gezamenlijk in een batch komen.

12. Hoe kan ik boeken innemen en uitlenen?

In de Client kun je zelf boeken innemen en uitlenen.

1. Log bij de Client in met balie. Nu zit je in de versie waarin wel boeken kunnen worden geleend en ingenomen, maar waarin geen collectie beheer gedaan kan worden. Dat wil je ook niet, want zo kan er nooit per ongeluk iets fout gaan.
2. Klik op ‘Balie’ > ‘Innemen’ of ‘Uitlenen’. Vervolgens scan je achter elkaar alle boeken die je in wil nemen.
3. Met de knop F3 switch je van innemen naar uitlenen.
4. Scan het pasje van de leerling en vervolgens achter elkaar de boeken die die leerling wil lenen.
5. Druk op F12 om de leerling waarmee je bezig was af te sluiten. Je kunt dan weer een nieuw pasje scannen van een andere leerling en daarvoor boeken uitlenen.
6. Als je bij een leerling bezig bent en dus de naam van deze leerling ziet in het scherm, dan kan je met F9 zien welke boeken deze leerling allemaal al in bezit heeft.

13. Welke sneltoetsen zijn er voor innemen en uitlenen?

Voor innemen en uitlenen zijn verschillende sneltoetsen beschikbaar:

F3  wisselen van innemen naar uitlenen en omgekeerd.
F12  sluit de leerling waar je mee bezig was af. Je kunt het pasje van de volgende leerling scannen en daarvoor de boeken uitlenen.
F9  laat zien welke boeken de leerling waarvan je het pasje gescand hebt allemaal in bezit heeft.

14. Hoe kan ik exemplaren afschrijven?

Wanneer boeken kapot, verouderd of verdwenen zijn en worden verwijderd uit de bibliotheek, zullen die boeken ook uit de catalogus gehaald moeten worden.

1. Log in de Client in met de code met uitgebreide bevoegdheden.
2. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Afschrijven’.
3. Er opent een nieuw venster. Hierin staat bij afschrijfreden ‘verouderd’. Dit kan je wijzigen.
4. Zet het vinkje bij ‘Meld laatste exemplaar bij titel’ uit.
5. Scan de barcode van het boek of typ het exemplaarnummer in.
6. Druk op Enter. De knop ‘Afschrijven’ wordt nu rood.
7. Druk op de spatiebalk om de afschrijving te bevestigen.

15. Hoe kan ik een afschrijving ongedaan maken?

Wanneer een afschrijving niet juist is kun je deze ongedaan maken.

1. Log bij de Client in met de code met uitgebreide bevoegdheden.
2. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Inzien’.
3. Scan de barcode of typ het exemplaarnummer in.
4. Druk op Enter. Er volgt nu een informatiescherm over het exemplaar.
5. Klik op ‘Status’ > ‘Afschrijving ongedaan maken’.
6. Er verschijnt een melding dat het exemplaar afgeschreven is. Wil je dit weer ongedaan maken? Druk op 'JA' om te bevestigen.
7. Het exemplaar is nu weer in de catalogus opgenomen.

16. Hoe koppel ik een boek aan een andere barcode?

Als je een barcode-sticker wilt vervangen door een nieuwe, of als je een boek met het verkeerde exemplaarnummer het juiste exemplaarnummer wil geven dan moet je een boek omlabelen.

1. Log in de Client in met de code met uitgebreide bevoegdheden.
2. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Inzien’.
3. Scan de huidige barcode of typ het huidige exemplaarnummer in.
4. Druk op Enter. Alle informatie over het boek verschijnt nu in beeld.
5. Ga naar ‘Exemplaar’ > ‘Omlabelen’.
6. Scan of typ nu het juiste exemplaarnummer.
7. Controleer of het nummer juist is en druk op bevestig.

17. De titel die aan het boek gekoppeld is klopt niet.

Als je een boek scant en de verkeerde titel wordt weergegeven dan kan je dit aanpassen.

1. Ga naar 'Exemplaren' > 'Inzien'.
2. Scan de barcode of typ het exemplaarnummer in.
3. Druk op 'Enter'. Alle informatie over het boek verschijnt nu in beeld.
4. Ga naar 'Exemplaar' > 'Verkoppelen'.
5. Er verschijnt een nieuw venster in beeld. Klik hier op 'Zoek'.
6. Nu verschijnt het bekende zoekscherm. Zoek hier de juiste titel van het boek.
7. Selecteer deze titel.
8. Klik op 'OK'.
9. Sluit het scherm af met het kruisje rechtsboven.

18. Hoe print ik scanlijsten (biebpasjes)?

Je kunt zelf pasjes printen in de Client. Je kunt hierbij kiezen voor scanlijsten of voor etiketlijsten. Bij scanlijsten staan de naam en streepjescode van een leerling naast elkaar, op de hele breedte van een A4. Bij etiketlijsten staan naam en streepjescode van een leerling onder elkaar. De etiketlijsten kunnen geprint worden op het 3x11-stickervel waarop ook de barcodes geprint worden.

1. Ga naar ‘Klanten’ > ‘Overzichten’ > 'SchoolWise' > 'Scanlijsten per groep' of 'Etiketlijsten per groep'.
2. Er verschijnt een scherm waarin de groepen te selecteren zijn waarvoor je scanlijsten wil printen. Met ctrl kunnen meerdere groepen tegelijk geselecteerd worden.
3. Druk op 'OK'.
4. Selecteer de juiste printer en druk op 'OK'.

19. Hoe kan ik controleren of alle boeken aan het eind van het schooljaar in de schoolbibliotheek staan?

Zorg dat, voor zover bekend, alle boeken terug zijn gebracht naar de schoolbibliotheek

1. Lever vervolgens alle boeken uit de schoolbibliotheek nogmaals in. Dit doe je door naar ‘Balie’ > ‘Innemen’ te gaan.
2. Scan één voor één alle boeken.
3. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Overzichten’ > ‘Kastinventarisatie’.
4. Er verschijnt een scherm met de volgende velden: 

Vestiging
Kast
Niet geinventariseerd op en na (dd/mm/jjjj)

5. Kies de juiste school bij 'Vestiging'.
6. Kies bij 'Kast' de kast waarvan je de kastinventarisatie wil opmaken. Als je niks kiest worden alle kasten geselecteerd.
7. Niet geinventariseerd op en na (dd/mm/jjjj) betekent: Dat alle boeken vandaag zijn ingenomen. Dat door het innemen de inventarisatiedatum is aangepast.
Vul daarom de datum waarop je bent begonnen met het opnieuw innemen van alle boeken uit de schoolbibliotheek in.
8. Het resultaat is een lijst met exemplaren die niet zijn ingenomen, maar wel de status ‘binnen’ hebben en dus vermist zijn.
9. Zoek de boeken die op de lijst staan.
10. Schrijf de boeken af die niet gevonden worden.

20. Wat betekent 'Geen exemplaar gevonden met zebra {0}'?

Als je rugetiketten wilt aanmaken verschijnt soms de melding 'Geen exemplaar gevonden met zebra {0}'. Deze melding verschijnt als het exemplaarnummer niet bekend is in het systeem. Dat kan gebeuren als je grote stapels boeken hebt ingevoerd en per ongeluk een boek hebt overgeslagen.

1. Maak het veld van het exemplaarnummer leeg om door te gaan. Zorg dat de cursor hier weer knippert.
2. Ga verder met rugetiketten aanmaken voor de overige boeken.

Het exemplaar dat niet werkte moet nog worden ingevoerd in het systeem.

1. Ga naar 'Exemplaren' > 'Koppelen'.
2. Zie FAQ SchoolWise Client '2: Hoe voer ik boeken in de Client in' voor verdere uitleg.
3. Hierna kan ook voor dit boek een rugetiket worden aangemaakt.