logo debieb

Heb je een vraag over de Portal van SchoolWise? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of je vraag erbij staat. 
Wanneer je geen antwoord op je vraag kunt vinden kan je leesmediaconsulent je verder helpen.

 

 

 

1. Waar vind ik de Portal?

De SchoolWise Portal kun je vinden door deze url te kopiëren en in je browser te plakken: bicat.debieb.nl/cgi-bin/bx.pl?var=dbos;vestnr=****
In plaats van **** vul je de viercijferige code van jouw school in.

Of ga naar de SchoolWise Portal van jouw school via de overzichtspagina voor leerlingen met alle deelnemende basisscholen.

2. Hoe log ik in bij de Portal?

De eerste keer dat leerlingen inloggen moeten ze als gebruikersnaam hun pasnummer invullen. Dit is terug te vinden op de scanlijsten of het pasje waarmee de leerlingen boeken lenen.
Het wachtwoord dat daaraan gekoppeld is, zijn de vier cijfers van hun verjaardag (bijv. 0310 bij 3 oktober). Dit wachtwoord moet na de eerste keer inloggen aangepast worden.

Bij de docentpasjes is het ingestelde wachtwoord 0101, ook dit moet na de eerste keer inloggen worden aangepast.

3. Waarom werkt mijn wachtwoord van de Portal niet?

Het kan zijn dat het wachtwoord bij sommige leerlingen niet werkt. Dat is het geval als de desbetreffende leerling ook privé lid is van De Bieb voor de Zaanstreek en de ouders het wachtwoord dat aan dat pasje hangt veranderd hebben. Het pasje van school en het pasje van De Bieb zijn aan elkaar gekoppeld, daarom hebben ze hetzelfde wachtwoord.
Als dit het geval is zal er bij de ouders geïnformeerd moeten worden wat het wachtwoord is, of de ouders moeten dit samen met de leerling aanpassen. Dit kunnen ze doen in 'Mijn Menu' via de website van De Bieb.

Het wachtwoord kun je ook resetten in de Client:
1. Log  in met de code met uitgebreide bevoegdheden.
2. Ga naar ‘Klanten’ > ‘Zoek klant’.
3. Scan het pasje van de leerling/toets het pasnummer in/typ de achternaam in.
4. Kies de juiste leerling en klik op OK.
5. Klik nu linksboven in beeld op ‘Klant’.
6. Kies voor resetten wachtwoord
7. Het wachtwoord is nu weer teruggezet op de vier cijfers van de verjaardag.

De situatie met de wachtwoorden is tijdelijk. Vanaf halverwege 2017 zal er een apart wachtwoord voor de privépas en een apart wachtwoord voor school zijn.

4. Hoe werkt het groepswachtwoord?

Er kan voor gekozen worden om de leerlingen niet met een persoonlijk wachtwoord te laten werken, maar een groepswachtwoord in te stellen. Het groepswachtwoord is voor de hele klas hetzelfde. Als een groepswachtwoord wordt ingesteld gaan alle klassen hiermee werken, het is niet mogelijk de ene groep wel een groepswachtwoord te geven en de andere groep niet.

Kijk bij 'Toppers' hoe je groep heet. Die naam is in eerste instantie ook het groepswachtwoord.
In het docentenmenu is het groepswachtwoord aan te passen bij 'Groepswachtwoord wijzigen'. Kies hier de klas waarvan je het wachtwoord wilt wijzigen en toets een nieuw wachtwoord in.

5. Hoe kan ik zien wat mijn leerlingen gelezen hebben?

Je kunt in de Portal zien welke boeken je leerlingen gelezen hebben:
1. Log als leerkracht in in de portal.
2. Ga naar ‘Docent menu’ > ‘Uitleenstatistiek per leerling’.
3. Kies om welke groep en periode het gaat.
4. Kies of je alleen de uitleningen via school wilt zien of ook de privé-uitleningen.

Er kunnen per leerling meerdere regels verschijnen:
In kolom 1: de naam van de leerling. 
In kolom 2: de artikelsoort, bijvoorbeeld leesboek of luisterboek. 
In kolom 3: de leeftijdsaanduiding, de informatie die ook op de artikeletiketten staat. 
In kolom 4: het AVI niveau, indien dit voor deze titel is vastgesteld door het CITO. 
In kolom 5: het leesbelevingsniveau.

A = Recreatieve boeken 
B = Kinderjuryboeken 
C = Griffeljuryboeken 
D = Doe-boeken 
E = Informatie in woord en beeld 
F = informatie in verhaalvorm

6. Hoe kan ik zien welke boeken mijn leerlingen op dit moment hebben geleend?

Je kunt in de Portal zien welke boeken je leerlingen op dit moment geleend hebben>

1. Log als leerkracht in in de portal.
2. Ga naar ‘Docent menu’ > ‘Uitleenoverzicht’.
3. Kies de groep waarvan je de uitleningen wilt inzien.
4. Open het bestand dat door SchoolWise is aangemaakt.

Exemplaarnummers die beginnen met de vier cijferige code van de school zijn afkomstig uit de schoolbibliotheek. De overige boeken zijn van de BiebBus en de vestigingen van De Bieb.

7. Hoe vinden leerlingen de boeken die ze geleend hebben?

Een leerling kan eenvoudig zelf bekijken welke boeken hij/zij leende:
1. Log in in de portal van SchoolWise.
2. Ga naar ‘Mijn gegevens’ > ‘Geleend’.
3. Drie verschillende lijsten zijn in te zien.
4. Boeken die nu zijn geleend via de schoolpas
5. Boeken die nu zijn geleend met de privépas.
6. Boeken die eerder geleend zijn met een van beide passen.

8. Hoe kan een leerling zijn/haar leeslog invullen?

Je leerlingen kunnen zelf een leeslog invullen:
1. Leerling logt in op de Portal.
2. Zoekt het boek waarvan hij/zij het leeslog in wilt vullen. Dit kan via de zoekmachine, of via ‘Mijn gegevens’ > ‘Geleend’.
3. Klikt op de titel van het boek. Er verschijnt een scherm met daarin informatie over het boek.
4. Klikt linksonder op ‘Leeslog’.
5. Geeft het boek sterren en vult de rest van het leeslog in.
6. Klikt tot slot op 'Bewaren'.

9. Hoe kan ik zien wat mijn leerlingen in hun leeslog hebben gezet?

Je kunt als leerkracht bekijken wat je leerlingen in hun leeslog hebben gezet:
1. Log als leerkracht in op de Portal
2. Ga naar ‘Docent menu’ > ‘Leesloglijst’.
3. Kies de groep en leerling waarvan je de leeslogs wil inzien.
4. Je ziet nu per leerling van welke boeken er een leeslog is ingevuld. Ook zie je hoeveel sterren de leerling aan dit boek gegeven heeft.
5. Wanneer je op de tekst die bij het boek hoort gaat staan zie je daaronder het knopje 'leeslog' verschijnen. Als je hierop klikt zie je het hele leeslog.

Wanneer je bij 'kies een leerling' een naam selecteert wordt het vakje blauw. Je kan dan met de pijltjestoetsen doorklikken naar de andere leerlingen, waardoor je heel snel ziet hoeveel leeslogs er zijn ingevuld en van welke boeken het leeslog is ingevuld.

10. Hoe verstuur ik een leestip?

1. Log in bij de Portal.
2. Zoek het boek dat je als tip wilt versturen op.
3. Klik nu op de titel van het boek. Er verschijnt een scherm met daarin informatie over het boek.
4. Klik linksonder op ‘Tip een vriend’.
5. Kies naar welke leerling je de tip wil versturen. Je moet eerst aangeven in welke groep een leerling zit, je kunt tips aan alle groepen sturen.
6. Beschrijf waarom dit zo’n leuk boek is en klik op ‘Verstuur’. 

11. Hoe kan ik zien welke leestips mijn leerlingen verstuurd hebben?

1. Log als leerkracht in bij de Portal.
2. Ga naar ‘Docent menu’ > ‘Leestips per groep’.
3. Kies van welke groep je de leestips wilt inzien.
4. Je krijgt nu een lijst te zien waarin staat wie een tip aan wie heeft gestuurd. Je kunt op de tip klikken, dan verschijnt het verstuurde bericht.
5. Het is ook mogelijk tips te verwijderen. Druk nadat je het bericht hebt geopend op ‘gooi weg’.