logo debieb

Je kunt boeken invoeren in de Client van SchoolWise. Log hiervoor in met de code met uitgebreide bevoegdheden.
Elk boek dat wordt ingevoerd moet een barcode hebben. Deze code is uniek, boeken met dezelfde titel zijn in het systeem te onderscheiden door hun barcode.

Barcodes printen

1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Afdrukken exemplaar’.
2. Toets bij aantal te genereren etiketten een veelvoud van 33 in.
3. Kies bij ‘Stylesheet’ voor ‘herma_4613_3x11[66x25_4].xsl’.
4. Leg genoeg velletjes met etiketten (3 naast elkaar, 11 boven elkaar) in de printer en druk op print.
5. Plak op elk boek dat je in wilt voeren een barcode, het liefst bij elk boek op dezelfde plek, bijvoorbeeld midden onder

Vervolgens kunnen de titels van de boeken gekoppeld worden aan de barcode

1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Koppelen’.
2. Scan de streepjescode van het ISBN (staat achterop het boek).
3. De titel van het boek verschijnt nu in beeld.
4. Scan de barcode van het boek (sticker die erop geplakt is).
5. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
6. Druk op ‘Volgende titel’.

Het ISBN-nummer van het boek wordt niet herkend

1. Als de computer bij het scannen van het ISBN aangeeft de titel niet te kennen druk je op ‘Zoek titel in catalogus’.
2. Zoek op naam van de schrijver of op titel.
3. Heb je de juiste titel gevonden? Selecteer deze door dubbel te klikken.
4. Vervolgens kom je weer in het scherm waarin je de barcode kunt scannen.
5. Scan de barcode.
6. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
7. Druk op ‘Volgende titel’.

De titel is niet te vinden in de catalogus

1. Als je de titel niet kunt vinden bij het zoeken in de catalogus typ je als titel ‘schoolwise’
2. Dubbelklik op SchoolWise A-boek als het een A- boek is (6-9 jaar), op SchoolWise B-boek als het een B-boek is (9-12 jaar), op SchoolWise C-boek als het een C-boek is (12-15 jaar) of op SchoolWise informatief boek/prentenboek/eerste leesboek, afhankelijk van het boek dat je in handen hebt.
3. Selecteer dat exemplaar.
4. Hierna moet je kijken of het een leesboek of een informatief boek is. Volg de aanwijzingen onder óf informatief boek óf onder leesboek.

Bij een leesboek:
5. Voer als het een eerste leesboek is bij 'Taal/AVI' het AVI-niveau in.
6. Voer bij ‘HOOFDWRD’ de eerste vier letters van de achternaam van de schrijver in.
7. Voer bij 'Opmerking' het volgende in: Titel, Achternaam schrijver, Voorletter schrijver.
8. Vink het vakje ‘Toon in plaatsing’ aan.
9. Scan de barcode.
10. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
11. Druk op ‘Volgende titel’.

Bij een informatief boek:
5. Kies bij 'Kast' de rubriek waar het boek onder valt. A bij boeken voor kinderen t/m 9 jaar, J voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Bijvoorbeeld A17 Dieren of J17 Dieren.
6. Kies bij 'Leeftijd' voor AJ of voor J.
7. Voer bij 'Plts.Opm.' het onderwerp van het boek in, bijvoorbeeld leeuwen.
8. Voer bij ‘HOOFDWRD’ de eerste vier letters van de achternaam van de schrijver in.
9. Voer bij 'Opmerking' het volgende in: Titel, Achternaam schrijver, Voorletter schrijver.
10. Vink het vakje ‘Toon in plaatsing’ aan.
11. Scan de barcode.
12. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
13. Druk op ‘Volgende titel’.

Rugetiketten aanmaken

Voor het aanmaken van rugettiketten moet je leesboeken en informatieve boeken scheiden. De boeken hebben verschillende formaten etiketten en het programma weigert dan ook een leesboek-rugetiket te printen op een vel voor informatieve-etiketten en andersom.

1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Maak exemplaar/Klant etiketten’.
2. Je kunt hier kiezen voor ‘Starten nieuwe batch’ of voor ‘Toevoegen aan batch’. Dat laatste is handig als je een batch nog niet helemaal vol hebt, waardoor een deel van de etiketten leeg uit de printer komt. Bij leesboeken passen er 40 etiketten op een vel, dus je wilt het liefst een batch met een veelvoud van 40, bij informatieve boeken passen er 20 etiketten op een vel, dus wil je een veelvoud van 20.
3. Controleer of de cursor knippert in het vakje waar de barcode moet verschijnen.
4. Scan de barcode van het eerste boek. Ga direct door met de barcode van het tweede boek. Ga door tot je alle boeken gehad hebt. Je ziet de boeken die je gescand hebt onder elkaar op je scherm verschijnen.
5. Klik na het laatste boek op ‘OK’.

Rugetiketten printen

1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Afdrukken exemplaar’.
2. Kies de batch die je wil printen, je kunt ook reeds geprinte batches nogmaals opvragen.
3. Stel bij ‘Stylesheets’ het juiste papier in: rugetiket_klein_4x10.xsl (bij leesboeken) of rugetiket_groot_kleur_2x10.xsl (bij informatieve boeken).
4. Stop het juiste etikettenpapier in de printer met de etiketten naar boven en druk op print.
5. Informatieve boeken graag in kleur printen, dan krijgt het rugetiket dezelfde kleur als dat het in De BiebBus en in De Bieb heeft.