logo debieb

U kunt bij een minimuminkomen (bijvoorbeeld uitkering, minimumloon, AOW) in aanmerking komen voor onze kortingsregeling. Deelnemers met een minimuminkomen betalen € 7 voor zowel de training Klik & Tik als de training Werken met de digitale overheid.
Wij kunnen u vragen om gegevens te verstrekken waarmee u aantoont een minimuminkomen te hebben.

  • Uitkeringsgerechtigden: meest recente toekenningsbrief van gemeente of uitkeringsinstantie
  • Mensen met een minimumloon: salarisstrook niet ouder dan 3 maanden
  • Mensen met een AOW-uitkering (eventueel aangevuld met klein pensioen): belastingopgave van het voorgaande jaar of, indien er geen aangifte wordt gedaan, de pensioengegevens en AOW gegevens van het laatste jaar

Uw persoonlijke financiële gegevens worden door onze financiële administratie vertrouwelijk behandeld en in geen geval aan derden verstrekt.

Direct aanmelden voor Klik & Tik     Direct aanmelden voor Werken met de digitale overheid

Schuldhulpverlening

Deelnemers in een schuldhulpverleningstraject kunnen gratis deelnemen aan zowel Klik & Tik als Werken met de digitale overheid. U kunt zich voor een training aanmelden via uw contactpersoon bij het Sociaal Wijkteam.