Laaggeletterdheid Zaanstreek bestrijden

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) informeerde eind maart de Tweede Kamer over het besluit om Tel mee met Taal na 2019 nog vijf jaar voort te zetten. Tel mee met Taal is het landelijke actieprogramma om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Dit is goed nieuws voor de Zaanstreek, want in de Zaanstreek heeft een op de zes mensen (30.000 volwassenen) moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid ligt aan de basis van velerlei problemen en kost de samenleving veel geld: in de Zaanstreek alleen al € 11,5 miljoen per jaar.

Wij ontvangen al jaren subsidie van Tel mee met Taal. Dat markeert eens te meer onze kerntaak. Marga Rosier, directeur van De Bieb: ‘De focus van De Bieb ligt al enkele jaren op het voorkomen én bestrijden van laaggeletterdheid in de Zaanstreek, ook digitale laaggeletterdheid. Elk jaar komen er in Nederland 75.000 laaggeletterden bij. De meesten van hen behoren tot de groep schoolverlaters van autochtone afkomst. Preventie van laaggeletterdheid zien wij dan ook als onze belangrijkste taak en we zijn vastbesloten het aantal laaggeletterden structureel terug te brengen. Mede dankzij de subsidie van Tel mee met Taal kunnen wij activiteiten aanbieden gericht op het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in de Zaanstreek. Wij zijn dan ook erg blij dat we ook de komende vijf jaar subsidie kunnen aanvragen.

Jeugd en volwassenen

Dankzij programma’s als De Bieb op School en BoekStart komen steeds meer Zaanse kinderen en hun ouders in aanraking met boeken en lezen. Volwassenen die hulp kunnen gebruiken bij lezen, schrijven en digitale vaardigheden, kunnen (gratis) trainingen volgen bij De Bieb. Zo’n driehonderd Zaanse vrijwilligers zetten zich bij De Bieb voortdurend in om hun streekgenoten te helpen.

Betrokken (lokale) partners

We zijn trots op de enorme impuls die we hebben kunnen geven aan de leesbevordering bij de doelgroep tot 12 jaar en op het feit dat we steeds meer mensen met taalproblemen weet te bereiken. Hiervoor werken we structureel en intensief samen met vele betrokken partners, waaronder gemeenten, Sociaal Wijkteams, onderwijsinstanties, kinderopvangorganisaties en het DigiTaalhuis Zaanstreek.U vindt al onze activiteiten voor (digitale) laaggeletterden via debieb.nl/debiebacademy.