logo debieb

Visie vrijwilligers

Door de inzet van vrijwilligers kan De Bieb voor de Zaanstreek haar ambities m.b.t. de gestelde kerntaken realiseren en daarmee haar sociale, maatschappelijke en culturele rol blijven vervullen en vergroten.

Lees meer

Competenties vrijwilligers

De Bieb voor de Zaanstreek heeft organisatiebrede en functiespecifieke competenties. De organisatiebrede competenties leveren een bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de organisatie en dragen de waarden van De Bieb uit. Bekijk de competenties om te zien wat wij van onze vrijwilligers vragen dan wel verwachten.

Lees meer

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wij willen een veilige omgeving bieden voor onze deelnemers, vrijwilligers, klanten en medewerkers. Wij vragen daarom aan al onze vrijwilligers om een kopie van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) digitaal aan te leveren.

Lees meer