logo debieb

De Bieb voor de Zaanstreek heeft een culturele ANBI status.

Stichting Bieb voor de Zaanstreek - De Bieb voor de Zaanstreek
Westzijde 170a
1506 EK Zaandam
E-mail: contactformulier

  • KvK-nummer: 41231264

  • IBAN: NL07 RABO 0394 9243 71

  • Btw-nummer: NL 0028.41.745.B.01

  • RSIN nummer: 002841745

Functie en namen bestuurders

Bestuur: Marga Rosier, directeur.
Raad van toezicht:

  • mevrouw K. Vaartjes, voorzitter (sinds 01-01-2012, laatste termijn)
  • de heer A. Uijl (sinds 01-01-2016)
  • de heer M. Spapens (sinds 01-01-2018)

Doelstelling van de organisatie (Statuten)

De stichting stelt zich ten doel in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland werkzaam te zijn op het gebied van de informatievoorziening in de ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of daarmede maar enigzins in verband staat. 

Visie

De Bieb voor de Zaanstreek presenteert zich op verscheidene plekken in de Zaanstreek als een openbaar toegankelijk en leerzaam instituut, waar het prettig toeven is. Om dit te realiseren hanteert De Bieb de volgende uitgangspunten:

1. De Bieb zet haar middelen in om een zo groot mogelijke groep leden van de Zaanse gemeenschap toegang te bieden tot haar informatiemiddelen. In ieder uitgiftepunt worden de artikelen zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de klanten die hiervan gebruik maken. Speciale aandacht gaat uit naar het beschikbaar stellen van digitale materialen. Behalve het fysieke materiaal wordt zoveel mogelijk digitaal materiaal aangeboden, niet alleen in de uitgiftepunten zelf, maar ook via de website.

2. De Bieb zet zich actief in voor het bevorderen van de leesvaardigheid onder de Zaanse jeugd. Voor het primair onderwijs is De Bieb dé samenwerkingspartner in de Zaanstreek. 

3. De Bieb ziet voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd in de ondersteuning van cultuurverspreiding, met speciale aandacht voor lokale culturele initiatieven. Zo onderhoudt De Bieb een ruime collectie die is gericht op de Zaanstreek en geeft zij, waar mogelijk, ruimte aan tentoonstellingen die (de lokale) cultuur onder de aandacht brengen.

Missie

De Bieb voor de Zaanstreek biedt iedere inwoner van de Zaanstreek vrij en onbeperkt toegang tot informatie, kennis en cultuur.
De Bieb is gebaseerd op solidariteit: van de informatiemiddelen die zij beschikbaar heeft, kan iedereen gebruik maken. 
De Bieb is een duurzame instelling: het principe van lenen in plaats van kopen is een duurzaam alternatief voor consumentisme.
De Bieb is zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk aanwezig in de Zaanstreek en is daarmee een onlosmakelijk onderdeel van andere sociale, maatschappelijke en culturele structuren.

Beleid

U leest alles over ons beleid voor de komende jaren in het Beleidsplan 2019-2022.

Financiële verantwoording

Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Beloningsbeleid

Personeelsleden van Stichting Bieb voor de Zaanstreek vallen onder de CAO Openbare bibliotheken.

Uitgeoefende activiteiten

Overzicht van de activiteiten, producten en diensten van De Bieb.