logo debieb

Gedrukte media

Boeken:

 • Hoofdcollectie
 • Twee schoolcollecties voor vijf scholen
 • Drie BiebBussen voor basisscholen
 • Zeven (kleine) collecties voor consultatiebureau's
 • Zaancollectie
 • Wisselcollecties Engelse boeken
 • 4You! in De Bieb Zaandam en De Bieb Krommenie (voor VMBO)
 • BoekStartcollectie (0-2 jaar)
 • Engels-, Duits-, Frans- en Spaanstalige boeken voor volwassenen en jeugd

Dag-, week- en maandbladen:

 • Dagbladen
 • Weekbladen
 • Tijdschriften 

Overigen:

 • E-books
 • eAudiobooks
 • Luisterboeken
 • Audiovisuele media & ICT

DVD’s en cd-roms:

 • Films 
 • Series
 • (informatieve) cd-roms

Databanken:

 • Literom (Wereldliteratuur)
 • Literatuurnet
 • Uittrekselbank
 • Krantenbank
 • Tijdschriftenbank
 • Consumententests
 • AutoTechnisch Handboek
 • Van Dale

Pc’s:

 • Pc's met MS-Office en (gratis) internet
 • Taal pc (Nederlands leren) in De Bieb Zaandam en Krommenie

App's:


Fysieke diensten

De Bieb op School:

 • Bibliotheek en de Zaanse basisscholen werken binnen dit programma structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.
 • Activiteiten en boekpromotie op maat voor deelnemende scholen.
 • Drie BiebBussen

De BiebAcademy:

 • Trainingen en activiteiten voor laaggeletterden en NT-2.
 • Trainingen en activiteiten voor digitaal minder vaardigen.
 • Trainingen en activiteiten voor werkzoekenden.

Klantenservice:

 • Ledenadministratie
 • Informatie en advies

Activiteiten:

 • Leesbevorderingsprojecten voor kinderen van 0-8 jaar i.s.w.m. basisscholen, GGD en gemeenten: 'BoekStart', 'Leesvoer' en 'Ik lees al!'.
 • Voorlezen op woensdagmiddag.
 • Groepsbezoeken groep 1, 3 en 6 basisscholen, brugklas VMBO en inburgeraars/laaggeletterden.
 • Trainingen en spreekuren voor volwassenen die hun basisvaardigheden willen verbeteren.

Facilitaire diensten

Locatie:

 • Verhuur cursusruimte De Bieb Zaandam
 • Verhuur computerruimte De Bieb Krommenie
 • Folders/ flyers en affiches van lokale (culturele) activiteiten
 • Gratis WiFi 
 • Studieruimtes in De Bieb Zaandam

Exposities:

 • Jaarlijks ruim twintig exposities in De Bieb Zaandam en Krommenie.

Bezorgdiensten:

Uitleenpunten zorginstellingen:

 • Tussenpersoon en ondersteuning