logo debieb

De Bieb startte begin 2015 in samenwerking met Agora en Zaan Primair met de pilot De Bieb op School, gebaseerd op het landelijke initiatief de Bibliotheek op school. Bibliotheek en basisscholen werken binnen De Bieb op School structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.

Partners van De Bieb op School

De samenwerking ging van start met De Bieb en negen enthousiaste basisscholen uit de Zaanstreek en al snel werd dit aantal uitgebreid tot 28 basisscholen. Gezien de aantoonbare vergroting van het leesplezier op de al deelnemende scholen is sinds augustus 2016 De Bieb op School op bijna alle Zaanse basisscholen gerealiseerd: