Disclaimer van De Bieb

De Bieb voor de Zaanstreek geeft geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die geplaatst is op deze site.

Alvorens te vertrouwen op informatie die geplaatst is op deze site, dient u de juistheid van deze informatie te verifiëren.
De informatie die geplaatst is op deze site is enkel bedoeld om een algemene indruk te geven van de producten en diensten van De Bieb voor de Zaanstreek en is niet bindend. De Bieb voor de Zaanstreek heeft het recht deze informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
In geen enkel geval kan De Bieb voor de Zaanstreek aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat van deze site wordt gemaakt.
Op de website biedt De Bieb voor de Zaanstreek links naar andere sites. In geen enkel geval kan De Bieb voor de Zaanstreek aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en het bestaan van sites waarmee links worden gelegd.

Auteursrecht

Elke kopie, aanpassing, wijziging of andere vorm van exploitatie van het geheel of gedeelte van deze site, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden tenzij in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bieb voor de Zaanstreek. Elke inbreuk op deze rechten is onderworpen aan strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en ander merken die gebruikt worden in deze site, zoals onder andere het logo en de naam De Bieb voor de Zaanstreek zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik daarvan of van gelijkaardige merken/namen is volstrekt verboden tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de rechtmatige eigenaar.

Privacy

De Bieb voor de Zaanstreek neemt de privacy van zijn gebruikers serieus en deze privacymededeling verduidelijkt het privacybeleid van de website. Het is van belang voor De Bieb voor de Zaanstreek om zowel de privacy van zijn gebruikers te beschermen als een gepersonaliseerde en waardevolle dienst te leveren.

Welke informatie wordt vastgelegd?

De persoonlijke gegevens die u ons bezorgt door middel van informatieaanvragen. Naast deze persoonsgegevens, wordt informatie automatisch gegenereerd, bijvoorbeeld op browsing gedrag door de site.

Wat is het doel van het verzamelen van gegevens?

De persoonsgegevens mogen verwerkt worden door De Bieb voor de Zaanstreek voor het verbeteren van het aanbod van producten en diensten en klantenbeheer. Deze informatie zal niet buiten De Bieb voor de Zaanstreek worden verspreid. Het e-mailadres dat u ons bezorgt, staat ons toe u informatie te bezorgen. U zult geen ongevraagde berichten ontvangen. U kunt De Bieb voor de Zaanstreek vragen het e-mailadres te verwijderen.

Gebruikersovereenkomst & Disclaimer draadloos internetten (WiFi)

  • De Bieb voor de Zaanstreek heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren. De Bieb heeft het recht een gebruiker van het netwerk te verwijderen.

  • De Bieb neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, laptopconfiguraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van WiFi.

  • De Bieb neemt geen verantwoordelijkheid voor veranderingen die gemaakt worden aan de instellingen van uw computer.

  • De Bieb kan geen garanties geven voor de beschikbaarheid en snelheid van het netwerk en de werking van het netwerk in combinatie met uw computer.