Skip to main content

Trainingen van De Bieb

We bieden verschillende trainingen aan speciaal voor professionals en vrijwilligers uit de Zaanstreek.

Voor leerkrachten

Cursus Open boek

Na het volgen van deze cursus kun je aan de slag als gecertificeerd leescoördinator po. 
Als leescoördinator ben je de aanjager van leesbevordering binnen school. Je zorgt ervoor dat leesbevordering een structurele plek krijgt in de school zodat alle leerlingen met plezier (gaan) lezen en daardoor betere leerresultaten behalen.
Voor pedagogisch medewerkers

Training Voorleescoördinator

Wij bieden voor pedagogische medewerkers de basistraining en de nascholing voorleescoördinator aan. Als voorleescoördinator zorg je ervoor dat (voor)lezen en taalontwikkeling een structurele plek krijgen binnen het beleid en de uitvoering van jouw kinderopvanglocatie.
Voor pedagogisch medewerkers

Nascholing Voorleescoördinator

Heb je de training voorleescoördinator gevolgd, geef je dan nu op voor de nascholing! In de nascholing is er ruimte om met andere deelnemers te praten over hoe het momenteel loopt bij jou op de locatie. Hebben jullie de collectie al aangepast en/of de leeshoek? Is er budget vrijgekomen voor nieuwe boeken? Ook gaan we dieper in op media opvoeding en natuurlijk kun je al jouw vragen aan ons kwijt.

Voor pedagogisch medewerkers

Training Interactief voorlezen volgens de nieuwste inzichten

Voorlezen aan jonge kinderen geeft veel plezier en is essentieel voor een goede taalontwikkeling. Daarom bieden wij speciaal voor pedagogisch medewerkers en voorleescoördinatoren in de Zaanstreek de training Interactief voorlezen volgens de nieuwste inzichten aan.

Voor professionals

Training Herkennen van laaggeletterdheid

Als professional of vrijwilliger die werkt met laaggeletterden kun je een belangrijk rol spelen in het doorverwijzen naar passende cursussen en trainingen voor het verbeteren van basisvaardigheden.

Voorlezen Thuis


Voorlezen is essentieel voor een goede taalontwikkeling. Daarom ondersteunt De Bieb met Voorlezen Thuis gemotiveerde ouders die zelf onvoldoende in staat zijn om hun kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar, voor te lezen. Gedurende een traject van 5 tot 15 afspraken komt een getrainde vrijwilliger bij het gezin thuis voorlezen aan de kinderen én de ouders.
Bij het vinden en selecteren van nieuwe voorleesgezinnen voor Voorlezen Thuis kunnen we je hulp goed gebruiken!

Meertaligheid

1. Praat met je kind vanaf het eerste begin

De baby in je buik kan je stem al horen als hij 5 maanden oud is.

Je kind leert praten door jou te horen praten. Je kind went aan je stem. Dat schept een band. En zo start de ontwikkeling van de taal.

2. Praat met je kind in je beste taal

In je beste taal maak je langere zinnen. Ook gebruik je moeilijkere woorden. En je gebruikt meer verschillende woorden.

Je beste taal is de taal waarin je de meeste woorden kent. Je kind leert een taal door deze te horen en na te zeggen. Praat daarom veel met je kind. Een goed voorbeeld van de taal geeft een goede basis voor het leren van het Nederlands.

3. Praat veel met je kind, en praat in goede zinnen

Kinderen kunnen goed met meer talen opgroeien. Meertalig opgroeien heeft veel voordelen.

Praat met je kind in de taal die je zelf het beste spreekt. Het is niet erg als je daarbij een woord uit een andere taal gebruikt. Herhaal woorden en gebruik verschillende woorden. Zo leert je kind de taal het beste.

4. Door voorlezen of vertellen, leert je kind veel verschillende woorden

Ook leert je kind zo woorden die buiten jouw eigen omgeving voorkomen

Om taal goed te kunnen leren, moeten kinderen veel verschillende woorden horen. Voorlezen of vertellen doe je in je beste taal. Je kunt ook samen naar digitale prentenboeken luisteren.

5. Zorg dat je kind Nederlands hoort vanaf een jonge leeftijd

Vanaf de vijfde maand van de zwangerschap tot de leeftijd van 7 jaar leert een kind een taal het makkelijkste en het snelst.

Praat met je kind in je beste taal. Deze taalbasis helpt bij het leren van het Nederlands. Het is goed als je kind vanaf jonge leeftijd het Nederlands hoort. Bezoek daarvoor met je kind plekken waar veel Nederlands wordt gesproken.

6. Geef je kind de beste kansen om het Nederlands goed te leren

Dit kan door je kind naar peuterspelen te laten gaan.

Je kind moet het Nederlands veel horen en oefenen. Bij peuterspelen leert je kind het Nederlands door samen te spelen, te praten en boekjes te lezen. Dit geeft je kind een goede start op school.

7. Leer zelf goed Nederlands praten

Zo kan je praten en samenwerken met de begeleiders van je kind.

Als je zelf goed Nederlands praat, kan je de ontwikkeling van je kind beter volgen. Ook kun je je kind dan helpen bij school of sport.

8. Wees een voorbeeld voor je kind

Wat kinderen elke dag zien in hun leven, vinden ze normaal.

Je kind doet jou na. Wat jij zegt is normaal voor je kind. Als jij zelf Nederlands leert, helpt dat bij zijn of haar ontwikkeling. Jij bent dan een goed voorbeeld voor je kind.

    Onze partners

    Wij werken intensief samen met (lokale) partners waaronder gemeenten, basisscholen en Sociaal Wijkteams.

    Boekentips voor professionals