Trainingen van De Bieb

We bieden verschillende trainingen aan speciaal voor professionals en vrijwilligers uit de Zaanstreek.

Voor leerkrachten

Cursus Open boek

Na het volgen van deze cursus kun je aan de slag als gecertificeerd leescoördinator po. 
Als leescoördinator ben je de aanjager van leesbevordering binnen school. Je zorgt ervoor dat leesbevordering een structurele plek krijgt in de school zodat alle leerlingen met plezier (gaan) lezen en daardoor betere leerresultaten behalen.
Voor pedagogisch medewerkers

Training Voorleescoördinator

Wij bieden voor pedagogische medewerkers de basistraining en de nascholing voorleescoördinator aan. Als voorleescoördinator zorg je ervoor dat (voor)lezen en taalontwikkeling een structurele plek krijgen binnen het beleid en de uitvoering van jouw kinderopvanglocatie.
Voor pedagogisch medewerkers

Nascholing Voorleescoördinator

Heb je de training voorleescoördinator gevolgd, geef je dan nu op voor de nascholing! In de nascholing is er ruimte om met andere deelnemers te praten over hoe het momenteel loopt bij jou op de locatie. Hebben jullie de collectie al aangepast en/of de leeshoek? Is er budget vrijgekomen voor nieuwe boeken? Ook gaan we dieper in op media opvoeding en natuurlijk kun je al jouw vragen aan ons kwijt.

Voor pedagogisch medewerkers

Training Interactief voorlezen volgens de nieuwste inzichten

Voorlezen aan jonge kinderen geeft veel plezier en is essentieel voor een goede taalontwikkeling. Daarom bieden wij speciaal voor pedagogisch medewerkers en voorleescoördinatoren in de Zaanstreek de training Interactief voorlezen volgens de nieuwste inzichten aan.

Voor TaalCoaches en taalvrijwilligers

Basistraining TaalCoach

Speciaal voor nieuwe TaalCoaches/taalvrijwilligers bieden wij in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven de gratis basistraining voor TaalCoaches aan.

Voor professionals

Training Herkennen van laaggeletterdheid

Als professional of vrijwilliger die werkt met laaggeletterden kun je een belangrijk rol spelen in het doorverwijzen naar passende cursussen en trainingen voor het verbeteren van basisvaardigheden.

Voorlezen Thuis


Voorlezen is essentieel voor een goede taalontwikkeling. Daarom ondersteunt De Bieb met Voorlezen Thuis gemotiveerde ouders die zelf onvoldoende in staat zijn om hun kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar, voor te lezen. Gedurende een traject van 5 tot 15 afspraken komt een getrainde vrijwilliger bij het gezin thuis voorlezen aan de kinderen én de ouders.
Bij het vinden en selecteren van nieuwe voorleesgezinnen voor Voorlezen Thuis kunnen we je hulp goed gebruiken!

Onze partners

Wij werken intensief samen met (lokale) partners waaronder gemeenten, basisscholen en Sociaal Wijkteams.

Boekentips voor professionals