Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en logopedisten

Professionals
De Bieb op School

Jaarlijkse leesmonitor

We kiezen bewust aan welke doelen we samen gaan werken en willen daarna natuurlijk weten of we op de goede weg zijn. De jaarlijkse leesmonitor is onmisbaar om die doelen te formuleren en om vast te stellen in hoeverre ze worden bereikt. Door ieder jaar de monitor uit te voeren, krijgen de school en De Bieb een duidelijk beeld van de veranderingen die hun samenwerking teweegbrengt bij leerlingen, leerkrachten en ouders.

De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8, voor leerkrachten van groep 1 t/m 8 en voor de leesmediaconsulenten van De Bieb. Via deze vragenlijsten verzamelen we jaarlijks gegevens over:

  • het leen- en leesgedrag van leerlingen;
  • de leesmotivatie van leerlingen;
  • de informatievaardigheden van leerlingen;
  • het leesbevorderend gedrag van leerkrachten;
  • onderwijs in informatievaardigheden.

Cursus Open Boek

We bieden speciaal voor leerkrachten de cursus Open Boek aan. Na het volgen van deze cursus kun je aan de slag als gecertificeerd leescoördinator po. 
Als leescoördinator ben je de aanjager van leesbevordering binnen school. Je zorgt ervoor dat leesbevordering een structurele plek krijgt in de school zodat alle leerlingen met plezier (gaan) lezen en daardoor betere leesresultaten behalen.

Meer voor het onderwijs


Groep 6, 7 en 8

De Klas Leest...

Samen met de hele klas hetzelfde boek lezen is héél leesbevorderend. Maar hoe kom je aan genoeg dezelfde boeken voor de hele groep? Met De Klas Leest... is mogelijk om met de hele klas hetzelfde boek te lezen.
Voor slechts € 27,50 kun je een kist lenen met 30 exemplaren van dezelfde titel. Daarbij verzorgt je leesmediaconsulent een introductie en ontvang je een lesbrief met handvatten om het klassikaal lezen tot een succes te maken. Speciaal voor groep 6, 7 en 8 hebben we 6 verschillende titels geselecteerd.

Achtergrondinformatie

Interessante artikelen

Voorlezen en voorleven

Heleen Buhrs verslindt met haar leerlingen (literaire) verhalen, gedichten, sprookjes en fabels: In de biotoop van Heleen Buhrs

Praat met jonge leerlingen gerust over Willem van Oranje. Kennis stimuleert begrijpend luisteren en dat helpt later om moeilijke teksten te lezen: Kennis van de wereld is zijn opstapje

Lees je beter van scherm of papier

Geletterdheid en schoolsucces

Begrijpend lezen door te lezen

De leerkracht als influencer

Abonnementen

Wilt u boeken of andere artikelen lenen voor de hele klas/groep bijvoorbeeld bij een thema? De Bieb heeft drie abonnementen speciaal voor het onderwijs: de Klassenpas, Onderwijspas en een KDV/BSO-pas.

Klassenpas

De Klassenpas is speciaal voor basisscholen en middelbare scholen en kost € 87 per jaar. U kunt met dit abonnement tot 100 artikelen voor 8 weken lenen waaronder 6 speelleermaterialen (overige abonnementen max. 2 speelleermaterialen).
U kunt dit abonnement afsluiten bij de klantenservice in een van onze vestigingen.

Onderwijspas

De Onderwijspas is speciaal voor basisscholen en middelbare scholen en kost € 45 per jaar. U kunt met dit abonnement 15 artikelen voor 6 weken lenen.
De leengeldtarieven voor dvd's etc. zijn hetzelfde als bij het Plusabonnement.
U kunt dit abonnement afsluiten bij de klantenservice in een van onze vestigingen.

KDV/BSO-pas

Dit abonnement is speciaal voor kinderdagverblijven en BSO's en kost € 45 per jaar. U kunt met dit abonnement 15 artikelen voor 6 weken lenen.
De leengeldtarieven voor dvd's etc. zijn hetzelfde als bij het Plusabonnement.
Neem voor meer informatie over dit abonnement contact op met Liesbeth Zon via ons contactformulier.

Onze partners