Skip to main content

 

 

Voorlezen Thuis

Voorlezen is essentieel voor een goede taalontwikkeling. Daarom ondersteunt De Bieb gemotiveerde ouders die zelf nog onvoldoende vaardig zijn om hun kinderen (in de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar) voor te lezen.  Gedurende een traject van 15 afspraken komt een door ons getrainde vrijwilliger bij het gezin thuis voorlezen aan de kinderen én de ouders.

Doel van Voorlezen Thuis

Het doel van Voorlezen Thuis is dat de ouders het voorlezen geleidelijk aan zelf overnemen van de vrijwilliger, in de taal die zij het best beheersen. Het voorleestraject is dus een training voor de ouders en niet alleen een voorleesmoment voor het kind. We stimuleren daarnaast ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen om de taal beter te leren (volwasseneneducatie van De Bieb) zodat zij met leerkrachten en andere betrokkenen kunnen samenwerken aan de beste ontwikkelkansen voor hun kind.

Criteria Voorlezen Thuis

Bij het selecteren van gezinnen voor Voorlezen Thuis is het belangrijk dat:

  • in het gezin nog geen (sterke) voorleescultuur is;
  • ouders gemotiveerd zijn om beter te worden in voorlezen;
  • ouders actief meedoen met de vrijwilliger en het voorlezen voort zetten nadat het traject is afgerond;
  • overige problematiek van kind of ouders het voorlezen niet in de weg staat;
  • een ouder of een ander inwonend lid van het gezin de Nederlandse taal goed genoeg beheerst om met de vrijwilliger te kunnen communiceren.

Gezin aanmelden

De intake bij een nieuwe aanmelding voor Voorlezen Thuis nemen we altijd af in een van onze vestigingen. We maken de kinderen tijdens de intake meteen gratis lid van De Bieb en helpen het gezin op weg met het gebruik van de fysieke en de digitale collectie. De kennismaking tussen het gezin en de vrijwilliger, het voorlezen en de evaluatie van het traject vinden bij het gezin thuis plaats of in een van onze vestigingen. Als het voor het gezin beter uitkomt en jouw school/kinderopvanglocatie heeft hier de mogelijkheid voor dan kan (in overleg) ook op de school/kinderopvanglocatie worden afgesproken. We nemen altijd contact op met de aanmelder om de beginsituatie van het gezin te bespreken. 
We kijken uit naar je aanmelding voor Voorlezen Thuis!Ongeldige invoer

Ongeldige invoer
Velden met een * zijn verplicht.

Alles over voorlezen

Voorleestips, digitale prentenboeken en meer...