logo debieb

De Bieb voor de Zaanstreek hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van uw privacy, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Bieb voor de Zaanstreek respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u (in de bibliotheek, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In deze verklaring leest u hoe we dit doen.

Persoonsgegevens 

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en contactgegevens, maar bijvoorbeeld ook aan uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om het door u afgesloten bibliotheekabonnement uit te kunnen voeren, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde artikelen uit onze collectie en het incasseren van de abonnementsgelden.

  • Om u aanvullende diensten aan te kunnen bieden, zoals de diensten via www.onlinebibliotheek.nl (e-books, luisterboeken en cursussen) en lenen bij andere bibliotheken, Muziekweb en Filmbieb.

  • Om te reageren op door u gestelde vragen.

  • Om contact met u op te nemen bij wijzigingen in onze voorwaarden.

  • Om u de digitale nieuwsbrief toe te kunnen sturen, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

  • Om marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening te kunnen verrichten, indien u zich heeft aangemeld voor het BiebPanel.

  • Voor afgifte op grond van wettelijke verplichtingen.

Doorgifte aan derden 

In onderstaande gevallen moeten wij uw gegevens doorgeven aan derden.

1. Interbibliothecair leenverkeer
U kunt via het interbibliothecair leenverkeer artikelen opvragen uit de collectie van bibliotheken buiten de Zaanstreek. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig de wettelijke privacyregels.

2. www.onlinebibliotheek.nl
U kunt via de website www.onlinebibliotheek.nl gebruikmaken van verschillende aanvullende diensten. Deze website wordt geëxploiteerd door de Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, moet u op de website een account aanmaken. Op het moment dat u dat doet, geeft u ons toestemming uw lidmaatschapsgegevens van onze bibliotheek te verstrekken aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig de wettelijke privacyregels.
De Koninklijke Bibliotheek verzamelt verder van alle bibliotheken in Nederland uitsluitend geanonimiseerde leen- en ledengegevens, voor beleid en marktonderzoek.

3. Verwerkingsopdrachten aan gecontracteerde partijen
Het kan zijn dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren, bijvoorbeeld een statistische analyse of een mailing. Wij gebruiken hiervoor uitsluitend partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben, waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere gebruik van uw gegevens conform de wettelijke regels. 

4. Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties, zoals politie, justitie of de fiscus. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte. 

Cookies

Op onze website www.debieb.nl wordt gebruikgemaakt van cookies. In de Cookieverklaring op debieb.nl staat welke cookies er worden gebruikt, welke gegevens daarmee worden verwerkt en voor welke doeleinden dit geschiedt.

Cameratoezicht

In de vestigingen Krommenie en Oostzaan is permanent cameratoezicht voor uw en onze veiligheid. De opnamen gemaakt na incidenten worden alleen door De Bieb bekeken en worden maximaal vier weken bewaard.

Vragen en recht op inzage/correctie 

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Bieb of als u deze gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Wij kunnen kosten in rekening brengen bij de uitoefening van het inzagerecht en vragen u altijd om een geldig legitimatiebewijs.

Kosten 2018

  • Bij documenten tot en met 100 pagina’s brengen wij € 0,23 per pagina in rekening met een maximum van € 5.

  • Bij documenten van meer dan 100 pagina’s brengen wij € 22,50 in rekening. 

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

Contactgegevens 

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.


Maart 2018