Samen beter meedoen

Laaggeletterdheid

Uw contactpersonen

Yvonne Kraakman

Beleidsmedewerker Volwasseneneducatie

Mariana Lawalata

Coördinator Informatiepunt

Laaggeletterdheid in de Zaanstreek

Zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen, zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben deze mensen ook moeite met het omgaan met een computer. Twee derde van deze mensen is van Nederlandse afkomst en een derde heeft een migranten achtergrond.

Gevolgen

Inwoners met beperkte basisvaardigheden, waaronder taalvaardigheid, digitale laaggeletterdheid en rekenvaardigheid, worden belemmerd in hun dagelijks functioneren. Het gebrek aan basisvaardigheden ligt vaak ten grondslag aan problematiek rondom armoede, schulden, gezondheid, opvoeding, afstand tot de arbeidsmarkt en sociaal isolement.

Lokale samenwerking

De Bieb stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen lokale partijen in de effectieve bestrijding van laaggeletterdheid. Het is dé plek in de regio waar organisaties en vrijwilligers samenwerken om basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden van deelnemers te verbeteren.

Wat wij voor u kunnen betekenen
  • Scholing van uw medewerkers met onvoldoende basisvaardigheden.
    Wij zorgen dankzij doorverwijzing naar lokale aanbieders altijd voor een traject op maat.

  • Training van uw medewerkers en/of vrijwilligers in signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

  • Voorlichting over laaggeletterheid.

  • Lesmateriaal beschikbaar stellen voor getrainde taalvrijwilligers (opgesteld door Stichting Lezen & Schrijven).

  • Ondersteuning bij opstarten van activiteiten en/of trainingen voor laaggeletterden.
  • Inwoners doorverwijzen naar uw activiteiten en/of trainingen rond de basisvaardigheden.

Nederland
ongeveer 12%
van bevolking
laaggeletterd

Zaanstad
ongeveer 15%
van bevolking 

laaggeletterd

Wormerland
ongeveer 6%
van bevolking
laaggeletterd

Oostzaan
ongeveer 6%
van bevolking
laaggeletterd

Taalketen Zaanstad

De Bieb voor de Zaanstreek is partner in de Taalketen Zaanstad.  Dit samenwerkingsverband zet zich in voor de bestrijding van laaggeletterdheid en vraagt lokaal aandacht voor dit onderwerp.

Kaart aanbod

volgt binnenkort!

Onze partners

Wij werken intensief samen met lokale partners waaronder gemeenten en Sociaal Wijkteams voor de structurele ondersteuning van mensen die (digitaal) laaggeletterd zijn.