Samen beter meedoen

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid in de Zaanstreek

Zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen, zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben deze mensen ook moeite met het omgaan met een computer. Twee derde van deze mensen is van Nederlandse afkomst en een derde heeft een migranten achtergrond. In de regio Zaanstad/Wormerland ligt het percentage laaggeletterdheid boven de 16%. Voor Oostzaan ligt dit percentage tussen de 5 en 8%.

Gevolgen

Inwoners met beperkte basisvaardigheden, waaronder taalvaardigheid, digitale laaggeletterdheid en rekenvaardigheid, worden belemmerd in hun dagelijks functioneren. Het gebrek aan basisvaardigheden ligt vaak ten grondslag aan problematiek rondom armoede, schulden, gezondheid, opvoeding, afstand tot de arbeidsmarkt en sociaal isolement.

Lokale samenwerking

De Bieb stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen lokale partijen in de effectieve bestrijding van laaggeletterdheid. Het is dé plek in de regio waar organisaties en vrijwilligers samenwerken om basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden van deelnemers te verbeteren.

Voor onze partners
 • Scholing van uw medewerkers met onvoldoende basisvaardigheden.
  Wij zorgen dankzij doorverwijzing naar lokale aanbieders altijd voor een traject op maat.

 • Training van uw medewerkers/vrijwilligers in signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

 • Voorlichting over laaggeletterheid.

 • Lesmateriaal van Stichting Lezen & Schrijven voor getrainde taalvrijwilligers.

 • Ondersteuning bij opstarten van activiteit/training voor laaggeletterden.
 • Doorverwijzen naar uw activiteiten/trainingen rondom de basisvaardigheden.

Artikelen

 • Rapport Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid

 • Rapport Lees en rekenvaardigheden

 • Rapport Arbeidsmarkt perspectieven laaggeletterden in Nederland tot 2020

 • Rapport Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld?

 • Rapport Preventie door interventie

Kaart aanbod

volgt binnenkort!

Onze partners

Wij werken intensief samen met lokale partners waaronder gemeenten en Sociaal Wijkteams.