Skip to main content

Veelgestelde vragen, handleidingen en portals

SchoolWise

Alles over SchoolWise

Zoekmachine

In de zoekmachine van de SchoolWise Portal kunnen leerlingen boeken, websites en filmpjes opzoeken. Alle resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd, waarbij zichtbaar is of een boek aanwezig is.
Alle websites waarnaar SchoolWise verwijst zijn betrouwbaar, veilig én kindvriendelijk. Ideaal dus om te gebruiken bij het maken van werkstukken en spreekbeurten.

Leeslog

Leerlingen kunnen zien welke boeken ze (eerder) geleend hebben. Zo kunnen ze een boek eenvoudig terugvinden om er een leeslog van te maken.
In het leeslog geven leerlingen kort aan wat ze van een boek vinden. Dat doen ze door sterren te geven en door steekwoorden te kiezen die bij het boek passen.

Verlanglijst

Een leuk boek gevonden, maar het is uitgeleend? Zet het op de verlanglijst! De volgende keer dat leerlingen inloggen bij de SchoolWise Portal kan via 'Mijn gegevens' de verlanglijst op worden gezocht om te zien welke boeken ze graag eens willen lenen.

Kijk in de kast

Via ‘Kijk in de kast’ kunnen leerlingen virtueel in de kast neuzen. Ze kunnen bijvoorbeeld zien welke boeken er allemaal voor hun leeftijd geschikt zijn of welke strips er zijn. Ze kunnen zo’n kast in willekeurige volgorde doorbladeren, maar ze kunnen ook zien wat er het meest wordt uitgeleend of wat de nieuwste titels zijn.

Snuffelen

Bij ‘Snuffelen’ vind je boeken op onderwerp: verhalend én informatief. Handig voor werkstukken en spreekbeurten, maar ook leuk om gewoon te lezen.

Toppers

Bekijk bij de Toppers de titels die het populairst zijn per groep.

Voor de leerkracht

Het Docentmenu van de SchoolWise Portal biedt handige mogelijkheden om als leerkracht het lees- en leengedrag van leerlingen te monitoren. Wil je nakijken welke boeken ingeleverd moeten worden bij het volgende bezoek aan de BiebBus of een vestiging van De Bieb? Of wil je weten wat voor soort boeken jouw leerlingen lezen? Via het Docentmenu is dit eenvoudig op te zoeken.
Kom je er niet uit? Bekijk de Veelgestelde vragen SchoolWise Portal voor een stap voor stap uitleg.

Complete en kindvriendelijke portal

Gebruiksgemak voor leerlingen én leerkrachten.

Handleiding boeken invoeren

Je kunt boeken invoeren in de Client van SchoolWise. Log hiervoor in met de code met uitgebreide bevoegdheden.
Elk boek dat wordt ingevoerd moet een barcode hebben. Deze code is uniek, boeken met dezelfde titel zijn in het systeem te onderscheiden door hun barcode.

Barcodes printen
 1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Afdrukken exemplaar’.
 2. Toets bij aantal te genereren etiketten een veelvoud van 33 in.
 3. Kies bij ‘Stylesheet’ voor ‘herma_4613_3x11[66x25_4].xsl’.
 4. Leg genoeg velletjes met etiketten (3 naast elkaar, 11 boven elkaar) in de printer en druk op print.
 5. Plak op elk boek dat je in wilt voeren een barcode, het liefst bij elk boek op dezelfde plek, bijvoorbeeld midden onder.

Vervolgens kunnen de titels van de boeken gekoppeld worden aan de barcode.

Titels van de boeken koppelen aan de barcode
 1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Koppelen’.
 2. Scan de streepjescode van het ISBN (staat achterop het boek).
 3. De titel van het boek verschijnt nu in beeld.
 4. Scan de barcode van het boek (sticker die erop geplakt is).
 5. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
 6. Druk op ‘Volgende titel’.
Het ISBN-nummer van het boek wordt niet herkend
 1. Als de computer bij het scannen van het ISBN aangeeft de titel niet te kennen druk je op 'Zoek titel in catalogus'.
 2. Zoek op naam van de schrijver of op titel.
 3. Heb je de juiste titel gevonden? Selecteer deze door dubbel te klikken.
 4. Vervolgens kom je weer in het scherm waar je de barcode kunt scannen.
 5. Scan de barcode.
 6. Druk op 'Koppel dit exemplaar'.
 7. Druk op 'Volgende titel'.
De titel is niet te vinden in de catalogus
  1. Als je de titel niet kunt vinden bij het zoeken in de catalogus typ je als titel ‘schoolwise’.
  2. Bekijk om wat voor boek het gaat.
   A-boek (6-9 jaar): dubbelklik op 'SchoolWise A-boek'.
   B-boek (9-12 jaar): dubbelklik op 'SchoolWise B-boek'.
   C-boek (12-15 jaar): dubbelklik op 'SchoolWise C-boek'.
   Afhankelijk van het boek dat je in handen hebt: Dubbelklik op 'SchoolWise informatief boek/prentenboek/eerste leesboek'.
  3. Selecteer dat exemplaar.
  4. Hierna moet je kijken of het een leesboek of een informatief boek is. Volg de aanwijzingen onder óf informatief boek óf onder leesboek.

  Leesboek

  1. Voer als het een eerste leesboek is bij 'Taal/AVI' het AVI-niveau in.
  2. Voer bij ‘HOOFDWRD’ de eerste vier letters van de achternaam van de schrijver in.
  3. Voer bij 'Opmerking' het volgende in: Titel, Achternaam schrijver, Voorletter schrijver.
  4. Vink het vakje ‘Toon in plaatsing’ aan.
  5. Scan de barcode.
  6. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
  7. Druk op ‘Volgende titel’.

  Informatief boek

  1. Kies bij 'Kast' de rubriek waar het boek onder valt.
   A bij boeken voor kinderen t/m 9 jaar.
   J voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
   Bijvoorbeeld A17 Dieren of J17 Dieren.
  2. Kies bij 'Leeftijd' voor AJ of voor J.
  3. Voer bij 'Plts.Opm.' het onderwerp van het boek in, bijvoorbeeld leeuwen.
  4. Voer bij ‘HOOFDWRD’ de eerste vier letters van de achternaam van de schrijver in.
  5. Voer bij 'Opmerking' het volgende in: Titel, Achternaam schrijver, Voorletter schrijver.
  6. Vink het vakje ‘Toon in plaatsing’ aan.
  7. Scan de barcode.
  8. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
  9. Druk op ‘Volgende titel’.
Rugetiketten aanmaken

Voor het aanmaken van rugettiketten moet je leesboeken en informatieve boeken scheiden. De boeken hebben verschillende formaten etiketten en het programma weigert dan ook een leesboek-rugetiket te printen op een vel voor informatieve-etiketten en andersom.

 1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Maak exemplaar/Klant etiketten’.
 2. Je kunt hier kiezen voor ‘Starten nieuwe batch’ of voor ‘Toevoegen aan batch’.
  Dat laatste is handig als je een batch nog niet helemaal vol hebt, waardoor een deel van de etiketten leeg uit de printer komt. Bij leesboeken passen er 40 etiketten op een vel, dus je wilt het liefst een batch met een veelvoud van 40, bij informatieve boeken passen er 20 etiketten op een vel, dus wil je een veelvoud van 20.
 3. Controleer of de cursor knippert in het vakje waar de barcode moet verschijnen.
 4. Scan de barcode van het eerste boek. Ga direct door met de barcode van het tweede boek. Ga door tot je alle boeken gehad hebt. Je ziet de boeken die je gescand hebt onder elkaar op je scherm verschijnen.
 5. Klik na het laatste boek op ‘OK’.
Rugetiketten printen
 1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Afdrukken exemplaar’.
 2. Kies de batch die je wil printen, je kunt ook reeds geprinte batches nogmaals opvragen.
 3. Stel bij ‘Stylesheets’ het juiste papier in:
  rugetiket_klein_4x10.xsl (bij leesboeken)
  rugetiket_groot_kleur_2x10.xsl (bij informatieve boeken).
 4. Stop het juiste etikettenpapier in de printer met de etiketten naar boven en druk op print.
 5. Informatieve boeken graag in kleur printen, dan krijgt het rugetiket dezelfde kleur als dat het in De BiebBus en in De Bieb heeft.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de Portal of Client van SchoolWise? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of je vraag erbij staat.
Wanneer je geen antwoord op je vraag kunt vinden kan je leesmediaconsulent je verder helpen.

SchoolWise Portal veelgestelde vragen

Waar vind ik de Portal van mijn school?

De SchoolWise Portal kun je vinden door deze url te kopiëren en in je browser te plakken:

https://probiblio2.hostedwise.nl/wise-apps/schoolwise/****

In plaats van **** vul je de viercijferige code van jouw school in.

Of ga naar de SchoolWise Portal van jouw school via de overzichtspagina voor leerlingen met alle deelnemende basisscholen.

Hoe log ik in bij de Portal?

De eerste keer dat leerlingen inloggen moeten ze als gebruikersnaam hun pasnummer invullen. Dit is terug te vinden op de scanlijsten of het pasje waarmee de leerlingen boeken lenen.
Het wachtwoord dat daaraan gekoppeld is, zijn de vier cijfers van hun verjaardag (bijv. 0310 bij 3 oktober). Dit wachtwoord moet na de eerste keer inloggen aangepast worden.

Bij de docentpasjes is het ingestelde wachtwoord 0101, ook dit moet na de eerste keer inloggen worden aangepast.

Waarom werkt mijn wachtwoord van de Portal niet?

Het kan zijn dat het wachtwoord bij sommige leerlingen niet werkt. Dat is het geval als de desbetreffende leerling ook privé lid is van De Bieb voor de Zaanstreek en de ouders het wachtwoord dat aan dat pasje hangt veranderd hebben. Het pasje van school en het pasje van De Bieb zijn aan elkaar gekoppeld, daarom hebben ze hetzelfde wachtwoord. 

Als dit het geval is zal er bij de ouders geïnformeerd moeten worden wat het wachtwoord is, of de ouders moeten dit samen met de leerling aanpassen. Dit kunnen ze doen in 'Mijn Menu' via de website van De Bieb.

Het wachtwoord kun je ook resetten in de Client:

 1. Log  in met de code met uitgebreide bevoegdheden.
 2. Ga naar ‘Klanten’ > ‘Zoek klant’.
 3. Scan het pasje van de leerling/toets het pasnummer in/typ de achternaam in.
 4. Kies de juiste leerling en klik op OK.
 5. Klik nu linksboven in beeld op ‘Klant’.
 6. Kies voor 'resetten wachtwoord'.
 7. Het wachtwoord is nu weer teruggezet op de vier cijfers van de verjaardag.

De situatie met de wachtwoorden is tijdelijk. Sinds halverwege 2017 is er een apart wachtwoord voor de privépas en een apart wachtwoord voor school.

Hoe werkt het groepswachtwoord?

Er kan voor gekozen worden om de leerlingen niet met een persoonlijk wachtwoord te laten werken, maar een groepswachtwoord in te stellen.

Het groepswachtwoord is voor de hele klas hetzelfde. Als een groepswachtwoord wordt ingesteld gaan alle klassen hiermee werken, het is niet mogelijk de ene groep wel een groepswachtwoord te geven en de andere groep niet.

Kijk bij 'Toppers' hoe je groep heet. Die naam is in eerste instantie ook het groepswachtwoord.
In het docentenmenu is het groepswachtwoord aan te passen bij 'Groepswachtwoord wijzigen'. Kies hier de klas waarvan je het wachtwoord wilt wijzigen en toets een nieuw wachtwoord in.

Hoe kan ik zien wat mijn leerlingen gelezen hebben?

Je kunt in de Portal zien welke boeken je leerlingen gelezen hebben:

 1. Log als leerkracht in in de portal.
 2. Ga naar ‘Docent menu’ > ‘Uitleenstatistiek per leerling’.
 3. Kies om welke groep en periode het gaat.
 4. Kies of je alleen de uitleningen via school wilt zien of ook de privé-uitleningen.

Er kunnen per leerling meerdere regels verschijnen:
In kolom 1: de naam van de leerling.
In kolom 2: de artikelsoort, bijvoorbeeld leesboek of luisterboek.
In kolom 3: de leeftijdsaanduiding, de informatie die ook op de artikeletiketten staat.
In kolom 4: het AVI niveau, indien dit voor deze titel is vastgesteld door het CITO.
In kolom 5: het leesbelevingsniveau.

A = Recreatieve boeken
B = Kinderjuryboeken
C = Griffeljuryboeken
D = Doe-boeken
E = Informatie in woord en beeld
F = informatie in verhaalvorm

Hoe kan ik zien welke boeken mijn leerlingen op dit moment hebben geleend?

Je kunt in de Portal zien welke boeken je leerlingen op dit moment geleend hebben.

 1. Log als leerkracht in in de portal.
 2. Ga naar ‘Docent menu’ > ‘Uitleenoverzicht’.
 3. Kies de groep waarvan je de uitleningen wilt inzien.
 4. Open het bestand dat door SchoolWise is aangemaakt.

Exemplaarnummers die beginnen met de vier cijferige code van de school zijn afkomstig uit de schoolbibliotheek. De overige boeken zijn van de BiebBus en de vestigingen van De Bieb.

Hoe vinden leerlingen de boeken die ze geleend hebben?

Een leerling kan eenvoudig zelf bekijken welke boeken hij/zij leende:

 1. Log in in de portal van SchoolWise.
 2. Ga naar ‘Mijn gegevens’ > ‘Geleend’.
 3. Drie verschillende lijsten zijn in te zien:
  Boeken die nu zijn geleend via de schoolpas.
  Boeken die nu zijn geleend met de privépas.
  Boeken die eerder geleend zijn met een van beide passen.
Hoe kan een leerling een leeslog invullen?

Je leerling kan zelf een leeslog invullen door in te loggen bij de Portal.

 1. Leerling zoekt het boek waarvan ze het leeslog willen invullen.
  Dit kan via de zoekmachine, of via ‘Mijn gegevens’ > ‘Geleend’.
 2. Leerling klikt op de titel van het boek. Er verschijnt een scherm met daarin informatie over het boek.
 3. Leerling klikt linksonder op ‘Leeslog’.
 4. Leerling geeft het boek sterren en vult de rest van het leeslog in.
 5. Leerling klikt tot slot op 'Bewaren'.
Hoe kan ik zien wat mijn leerlingen in hun leeslog hebben gezet?

Door als leerkracht in te loggen bij de Portal kun je bekijken wat je leerlingen in hun leeslog hebben gezet.

 1. Ga naar ‘Docent menu’ > ‘Leesloglijst’.
 2. Kies de groep en leerling waarvan je de leeslogs wil inzien.
 3. Je ziet nu per leerling van welke boeken er een leeslog is ingevuld. Ook zie je hoeveel sterren de leerling aan dit boek gegeven heeft.
 4. Wanneer je op de tekst die bij het boek hoort gaat staan zie je daaronder het knopje 'leeslog' verschijnen. Als je hierop klikt zie je het hele leeslog.

Wanneer je bij 'kies een leerling' een naam selecteert wordt het vakje blauw. Je kan dan met de pijltjestoetsen doorklikken naar de andere leerlingen, waardoor je heel snel ziet hoeveel leeslogs er zijn ingevuld en van welke boeken het leeslog is ingevuld.

Hoe verstuur ik een leestip?

Log in bij de SchoolWise Portal van jouw school.

 1. Zoek het boek dat je als tip wilt versturen op.
 2. Klik nu op de titel van het boek. Er verschijnt een scherm met daarin informatie over het boek.
 3. Klik linksonder op ‘Tip een vriend’.
 4. Kies naar welke leerling je de tip wil versturen. Je moet eerst aangeven in welke groep een leerling zit, je kunt tips aan alle groepen sturen.
 5. Beschrijf waarom dit zo’n leuk boek is en klik op ‘Verstuur’.
Hoe kan ik zien welke leestips mijn leerlingen verstuurd hebben?

Log als leerkracht in bij de SchoolWise Portal van jouw school.

 1. Ga naar ‘Docent menu’ > ‘Leestips per groep’.
 2. Kies van welke groep je de leestips wilt inzien.
 3. Je krijgt nu een lijst te zien waarin staat wie een tip aan wie heeft gestuurd. Je kunt op de tip klikken, dan verschijnt het verstuurde bericht.

Het is ook mogelijk tips te verwijderen. Druk nadat je het bericht hebt geopend op ‘gooi weg’.

SchoolWise Client veelgestelde vragen

Hoe kan ik de Client gebruiken?

Log in bij de SchoolWise Client van jouw school met de inlogcode.
Ben je je inlogcode kwijt of vergeten? Je kunt deze opvragen bij je leesmediaconsulent.

Hoe maak ik barcode-etiketten?

Log in bij de SchoolWise Client van jouw school.

 1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Afdrukken exemplaar’.
 2. Toets bij aantal te genereren etiketten een veelvoud van 33 in.
 3. Kies bij ‘Stylesheet’ voor ‘herma_4613_3x11[66x25_4].xsl’.
 4. Leg genoeg velletjes met etiketten (3 naast elkaar, 11 boven elkaar) in de printer en druk op print.
Hoe voer ik boeken in de Client in?

Log in bij de SchoolWise Client van jouw school.

 1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Koppelen’.
 2. Scan de streepjescode van het ISBN (staat achterop het boek).
 3. De titel van het boek verschijnt nu in beeld.
 4. Scan de barcode van het boek (sticker die erop geplakt is).
 5. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
 6.  Druk op ‘Volgende titel’.
Het ISBN-nummer wordt niet herkend. Hoe voer ik het boek toch in?

Als de computer bij het scannen van het ISBN aangeeft de titel niet te kennen druk je op ‘Zoek titel in catalogus’.

 1. Zoek op naam van de schrijver of op titel.
 2. Heb je de juiste titel gevonden? Selecteer deze door dubbel te klikken.
 3. Vervolgens kom je weer in het scherm waarin je de barcode kunt scannen.
 4. Scan de barcode.
 5. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
 6. Druk op ‘Volgende titel’.
De titel wordt niet herkend. Hoe kan ik het boek toch invoeren?

Als je de titel niet kunt vinden bij het zoeken in de catalogus typ je als titel ‘schoolwise’.

 1. Bekijk om wat voor boek het gaat.
  A-boek (6-9 jaar): dubbelklik op 'SchoolWise A-boek'.
  B-boek (9-12 jaar): dubbelklik op 'SchoolWise B-boek'.
  C-boek (12-15 jaar): dubbelklik op 'SchoolWise C-boek'.
  Afhankelijk van het boek dat je in handen hebt: Dubbelklik op 'SchoolWise informatief boek/prentenboek/eerste leesboek'.
 2. Selecteer dat exemplaar.
 3. Hierna moet je kijken of het een leesboek of een informatief boek is. Volg de aanwijzingen onder óf leesboek óf onder informatief boek.

Leesboek

 1. Voer als het een eerste leesboek is bij 'Taal/AVI' het AVI-niveau in.
 2. Voer bij ‘HOOFDWRD’ de eerste vier letters van de achternaam van de schrijver in.
 3. Voer bij 'Opmerking' het volgende in: Titel, Achternaam schrijver, Voorletter schrijver.
 4. Vink het vakje ‘Toon in plaatsing’ aan.
 5. Scan de barcode.
 6. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
 7. Druk op ‘Volgende titel’.

Informatief boek

 1. Kies bij 'Kast' de rubriek waar het boek onder valt.
  A bij boeken voor kinderen t/m 9 jaar.
  J voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
  Bijvoorbeeld A17 Dieren of J17 Dieren.
 2. Kies bij 'Leeftijd' voor AJ of voor J.
 3. Voer bij 'Plts.Opm.' het onderwerp van het boek in, bijvoorbeeld leeuwen.
 4. Voer bij ‘HOOFDWRD’ de eerste vier letters van de achternaam van de schrijver in.
 5. Voer bij 'Opmerking' het volgende in:
  Titel, Achternaam schrijver, Voorletter schrijver.
 6. Vink het vakje ‘Toon in plaatsing’ aan.
 7. Scan de barcode.
 8. Druk op ‘Koppel dit exemplaar’.
 9. Druk op ‘Volgende titel’.
Hoe maak ik rugetiketten aan?

Voor het aanmaken van rugettiketten moet je leesboeken en informatieve boeken scheiden. De boeken hebben verschillende formaten etiketten en het programma weigert dan ook een leesboek-rugetiket te printen op een vel voor informatieve-etiketten en andersom.

 1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Maak exemplaar/Klant etiketten’.
 2. Start een nieuwe batch, of selecteer een batch waar je nog boeken aan toe wil voegen.
 3. Controleer of de cursor knippert in het vakje waar de barcode moet verschijnen.
 4. Scan de barcode van het eerste boek. Ga direct door met de barcode van het tweede boek. Ga door tot je alle boeken gehad hebt. Je ziet de boeken die je gescand hebt onder elkaar op je scherm verschijnen.
 5. Klik na het laatste boek op ‘OK’.
Hoe print ik rugetiketten?

Log in bij de SchoolWise Client van jouw school.

 1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Etiketten’ > ‘Afdrukken exemplaar’.
 2. Kies de batch die je wil printen, je kunt ook al eerder geprinte batches nogmaals opvragen.
 3. Stel bij ‘Stylesheets’ het juiste papier in: rugetiket_klein_4x10.xsl (bij leesboeken) of rugetiket_groot_kleur_2x10.xsl (bij informatieve boeken).
 4. Stop het juiste etikettenpapier in de printer met de etiketten naar boven en druk op print.
 5. Informatieve boeken graag in kleur printen, dan krijgt het rugetiket dezelfde kleur als het rugetiket in De Bieb en de BiebBus.
Hoe print ik een al eerder geprinte batch?

Log in bij de SchoolWise Client van jouw school.

 1. Ga naar 'Exemplaren' > 'Etiketten' > 'Afdrukken exemplaar'.
 2. Vink het vakje 'Reeds geprinte batches opvragen' aan.
 3. Stel de twee data in waartussen de batch voor het eerst geprint is.
 4. In het uitklapvenster bovenaan bij 'Batch' verschijnen nu de al eerder geprinte batches.
 5. Selecteer de juiste batch.
 6. Stel bij ‘Stylesheets’ het juiste papier in: rugetiket_klein_4x10.xsl (bij leesboeken) of rugetiket_groot_kleur_2x10.xsl (bij informatieve boeken).
 7. Stop het juiste etikettenpapier in de printer met de etiketten naar boven en druk op print.
 8. Informatieve boeken graag in kleur printen, dan krijgt het rugetiket dezelfde kleur als dat het in De BiebBus en in De Bieb heeft.
Wat is een batch?

Een batch is een stapel boeken waarvoor door het computerprogramma dezelfde actie moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het aanmaken van rugetiketten.
Als je rugetiketten wil aanmaken kun je aangeven of je met een nieuwe batch wil starten - een nieuwe stapel boeken - of dat je de boeken toe wil voegen aan een al bestaande batch (stapel). Elke batch krijgt een naam, bijvoorbeeld 20170207_095605. Die naam laat zien wanneer de batch aangemaakt is: 2017februari7_tijdstip.

Waarom worden niet alle rugetiketten geprint?

Bij het aanmaken en printen van rugetiketten moeten leesboeken en informatieve boeken worden gescheiden. Wanneer deze toch samen in een batch zitten wordt slechts een van beide geprint, afhankelijk van de stylesheet die bij het afdrukken geselecteerd is (rugetiket_klein_4x10.xsl voor leesboeken en rugetiket_groot_kleur_2x10.xsl voor informatieve boeken).

 1. Plak de geprinte etiketten op de juiste boeken.
 2. Verzamel de overgebleven boeken waarvan geen etiket geprint is.
 3. Meestal zijn dit informatieve boeken die niet als zodanig herkend zijn. Voorbeelden van informatieve boeken die regelmatig als leesboek ingevoerd worden zijn sprookjes en gedichtenbundels.
 4. Het is mogelijk dezelfde batch nogmaals uit te printen (zie Vraag 7. Hoe print ik al eeder geprinte batch?).
  Doe dit, maar kies in dit geval de andere stylesheet dan zojuist: als je net rugetiket_klein_4x10.xsl had geselecteerd kies je nu rugetiket_groot_kleur_2x10.xsl en omgekeerd.
 5. Als het goed is worden de etiketten nu wel geprint. Je kan dit eerst op papier testen i.p.v. op etikettenvellen.
 6. Gaat het om slechts een paar etiketten? In dat geval is het zonde om ze op etikettenvellen te printen, omdat er dan heel veel lege etiketten verloren gaan. Verzamel in dat geval een stapel van 20 informatieve boeken die nog een rugetiket moeten, waaronder bovenstaande boeken. Maak voor deze boeken opnieuw rugetiketten aan en print ze uit.
Ik heb niet genoeg boeken om een volle batch te maken, wat nu?

Een batch met rugetiketten bestaat uit 40 etiketten bij leesboeken, of 20 etiketten bij informatieve boeken. Stel dat je niet genoeg boeken hebt in te voeren om een hele batch te vullen, wat dan?
Dat is geen probleem. Al zit er slechts één boek in een batch, dan nog kan die geprint worden. Wel is het in dat geval zonde van het etikettenpapier en is het wellicht handiger om even te wachten tot er meer boeken zijn om rugetiketten voor te maken.

Is het mogelijk verschillende batches samen te voegen?

Soms worden niet alle etiketten uit een batch geprint (zie Vraag 9. Waarom worden niet alle rugetiketten geprint?). Je houdt dan verschillende halflege batches over. Het is niet mogelijk om deze samen te voegen en op één etikettenvel te printen.
Je kunt er in dit geval voor kiezen om half lege batches te printen, waarbij er ook lege etiketten overblijven en dus verloren gaan. Een andere optie is de boeken uit die verschillende batches opnieuw in te voeren voor het aanmaken van rugetiketten waardoor ze gezamenlijk in een batch komen.

Hoe kan ik boeken innemen en uitlenen?

Log in met 'balie' bij de SchoolWise Client van jouw school. 
Nu zit je in de versie waarin wel boeken kunnen worden geleend en ingenomen, maar waarin geen collectie beheer gedaan kan worden. Dat wil je ook niet, want zo kan er nooit per ongeluk iets fout gaan.

 1. Klik op ‘Balie’ > ‘Innemen’ of ‘Uitlenen’. Vervolgens scan je achter elkaar alle boeken die je in wil nemen.
 2. Met de knop F3 switch je van innemen naar uitlenen. 
 3. Scan het pasje van de leerling en vervolgens achter elkaar de boeken die die leerling wil lenen.
 4. Druk op F12 om de leerling waarmee je bezig was af te sluiten. Je kunt dan weer een nieuw pasje scannen van een andere leerling en daarvoor boeken uitlenen.
 5. Als je bij een leerling bezig bent en dus de naam van deze leerling ziet in het scherm, dan kun je met F9 zien welke boeken deze leerling allemaal al in bezit heeft.
Welke sneltoetsen zijn er voor innemen en uitlenen?

Voor innemen en uitlenen zijn verschillende sneltoetsen beschikbaar:

 • F3  wisselen van innemen naar uitlenen en omgekeerd.
 • F12  sluit de leerling waar je mee bezig was af. Je kunt het pasje van de volgende leerling scannen en daarvoor de boeken uitlenen.
 • F9  laat zien welke boeken de leerling waarvan je het pasje gescand hebt allemaal in bezit heeft.
Waarom en hoe kan ik exemplaren afschrijven?

Wanneer boeken kapot, verouderd of verdwenen zijn en worden verwijderd uit de bibliotheek, zullen die boeken ook uit de catalogus gehaald moeten worden.

 1. Log in bij de Client met de code met uitgebreide bevoegdheden.
 2. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Afschrijven’.
 3. Er opent een nieuw venster. Hierin staat bij afschrijfreden ‘verouderd’. Dit kan je wijzigen.
 4. Zet het vinkje bij ‘Meld laatste exemplaar bij titel’ uit.
 5. Scan de barcode van het boek of typ het exemplaarnummer in.
 6. Druk op Enter. De knop ‘Afschrijven’ wordt nu rood.
 7. Druk op de spatiebalk om de afschrijving te bevestigen.
Hoe kan ik een afschrijving ongedaan maken?

Log in bij de Client met de 'code met uitgebreide bevoegdheden' als je een afschrijving die niet juist is ongedaan wilt maken.

 1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Inzien’.
 2. Scan de barcode of typ het exemplaarnummer in.
 3. Druk op Enter. Er volgt nu een informatiescherm over het exemplaar.
 4. Klik op ‘Status’ > ‘Afschrijving ongedaan maken’.
 5. Er verschijnt een melding dat het exemplaar afgeschreven is. Wil je dit weer ongedaan maken? Druk op 'JA' om te bevestigen.
 6. Het exemplaar is nu weer in de catalogus opgenomen.
Hoe koppel ik een boek aan een andere barcode?

Log in bij de Client in met de 'code met uitgebreide bevoegdheden 'als je een barcode-sticker wilt vervangen door een nieuwe. Ook als je een boek met het verkeerde exemplaarnummer het juiste exemplaarnummer wil geven dan moet je een boek omlabelen.

 1. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Inzien’.
 2. Scan de huidige barcode of typ het huidige exemplaarnummer in.
 3. Druk op Enter. Alle informatie over het boek verschijnt nu in beeld.
 4. Ga naar ‘Exemplaar’ > ‘Omlabelen’.
 5. Scan of typ nu het juiste exemplaarnummer.
 6. Controleer of het nummer juist is en druk op bevestig.
Hoe pas ik een onjuist gekoppelde titel van een boek aan?

Log in bij de SchoolWise Client van jouw school.

 1. Ga naar 'Exemplaren' > 'Inzien'.
 2. Scan de barcode of typ het exemplaarnummer in.
 3. Druk op 'Enter'. Alle informatie over het boek verschijnt nu in beeld.
 4. Ga naar 'Exemplaar' > 'Verkoppelen'
 5. Er verschijnt een nieuw venster in beeld. Klik hier op 'Zoek'.
 6. Nu verschijnt het bekende zoekscherm. Zoek hier de juiste titel van het boek.
 7. Selecteer deze titel.
 8. Klik op 'OK'.
 9. Sluit het scherm af met het kruisje rechtsboven.
Hoe print ik scanlijsten (biebpasjes)?

Je kunt zelf pasjes printen in de Client. Je kunt hierbij kiezen voor scanlijsten of voor etiketlijsten.

 • Scanlijsten: naam en streepjescode van een leerling staan naast elkaar, op de hele breedte van een A4.
 • Etiketlijsten:  naam en streepjescode van een leerling staan onder elkaar. De etiketlijsten kunnen geprint worden op het 3x11-stickervel waarop ook de barcodes geprint worden.
 1. Log in bij de SchoolWise Client van jouw school.
 2. Ga naar ‘Klanten’ > ‘Overzichten’ > 'SchoolWise' > 'Scanlijsten per groep' of 'Etiketlijsten per groep'.
 3. Er verschijnt een scherm waarin de groepen te selecteren zijn waarvoor je scanlijsten wil printen. Met CTRL kunnen meerdere groepen tegelijk geselecteerd worden.
 4. Druk op 'OK'.
 5. Selecteer de juiste printer en druk op 'OK'.
Hoe kan ik controleren of alle boeken aan het eind van het schooljaar in de schoolbibliotheek staan?

Zorg dat, voor zover bekend, alle boeken terug zijn gebracht naar de schoolbibliotheek.

 1. Lever vervolgens alle boeken uit de schoolbibliotheek nogmaals in. Dit doe je door naar ‘Balie’ > ‘Innemen’ te gaan. 
 2. Scan één voor één alle boeken.
 3. Ga naar ‘Exemplaren’ > ‘Overzichten’ > ‘Kastinventarisatie’.
 4. Er verschijnt een scherm met de volgende velden:
  Vestiging
  Kast
  Niet geinventariseerd op en na (dd/mm/jjjj)
 5. Kies de juiste school bij 'Vestiging'.
 6. Kies bij 'Kast' de kast waarvan je de kastinventarisatie wil opmaken. Als je niks kiest worden alle kasten geselecteerd.
 7. Niet geinventariseerd op en na (dd/mm/jjjj) betekent: Dat alle boeken vandaag zijn ingenomen. Dat door het innemen de inventarisatiedatum is aangepast.
  Vul daarom de datum waarop je bent begonnen met het opnieuw innemen van alle boeken uit de schoolbibliotheek in.
 8. Het resultaat is een lijst met exemplaren die niet zijn ingenomen, maar wel de status ‘binnen’ hebben en dus vermist zijn.
 9. Zoek de boeken die op de lijst staan.
 10. Schrijf de boeken af die niet gevonden worden.

 

Wat betekent 'Geen exemplaar gevonden met zebra {0}'?

Als je rugetiketten wilt aanmaken verschijnt soms de melding 'Geen exemplaar gevonden met zebra {0}'. Deze melding verschijnt als het exemplaarnummer niet bekend is in het systeem. Dat kan gebeuren als je grote stapels boeken hebt ingevoerd en per ongeluk een boek hebt overgeslagen.

 1. Maak het veld van het exemplaarnummer leeg om door te gaan. Zorg dat de cursor hier weer knippert.
 2. Ga verder met rugetiketten aanmaken voor de overige boeken.

Het exemplaar dat niet werkte moet nog worden ingevoerd in het systeem.

 1. Ga naar 'Exemplaren' > 'Koppelen'.
 2. Zie FAQ SchoolWise Client '2: Hoe voer ik boeken in de Client in' voor verdere uitleg.
 3. Hierna kan ook voor dit boek een rugetiket worden aangemaakt.